Минерални бани в проект на Министерството на младежта и спорта

Министерството на младежта и спорта изпълни проект „Опознаване и популяризиране на традиционни за България спортове, като част от нематериалното наследство и символ на културното разнообразие“ по „Програма за участие“ на ЮНЕСКО за периода 2022-2023г.

В рамките на проекта беше изработен филм с информационна и обучителна цел, свързана с популяризиране на традиционни спортове и игри, характерни за територията на България. Община Минерални бани подпомогна заснемането на филма с организацията на фестивала, свързан с традиционните спортове и игри. Ученици от СУ „Христо Ботев“ с. Караманци също бяха участници във филма.