Мерки срещу грипната епидемия в община Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер въведе със своя заповед временни противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания, считано от 1-ви до 5-ти февруари т.г. На територията на общината се преустановяват плановите консултации на здравите бременни жени и деца.

Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари. В детските заведения и училищата да се провежда стриктен ежедневен сутрешен филтър за недопускане на деца и ученици с клинични симптоми на грип и остри респираторни заболявания, като откритите болни деца се връщат в домовете им. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения и да се провежда засилена текуща дезинфекция на повърхности, а помещенията да се проветряват често, гласи още кметската заповед. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени след оценка за развитието на епидимичната ситуация на територията на област Хасково.