В Банско засаждаха фиданки за Седмицата на гората

Акцията по засаждане на фиданки в кампанията “Седмица на гората“2024 – С грижа за природата – засаждаме бъдеще“, се радва да голям интерес. Във втория ден от програмата, участие в организацията взеха Общинска администрация гр. Банско, кметство Филипово,  кметство с. Места, ученици на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, с. Места и от ПЛТГ“Никола Вапцаров“ гр.Банско.

Ученици от 11 клас на Лесотехническата гимназия, с ръководител инж. Елена Ласкова, засадиха фиданки на дребнолистна липа в двора на поликлиниката на гр.Банско. На територията на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Места бяха залесени фиданки от златен дъжд и акация. В инициативата взеха участие ученици от 11 клас на ПЛТГ, под ръководството на инж. Иван Ваканчин, който изнесе практически урок за многобройните ползи от залесяването и неговото правилно техническо изпълнение. Към мероприятието с голям интерес се присъединиха и ученици от местната прогимназия, водени от директора на училището Елена Боденова. Към поставените по-рано къщички за птици в зелените площи около училищния двор бе добавена и хранилка, подарена от Лесотехническата гимназия.Територията на село Филипово бе облагородена с широколистни фиданки дребнолистна липа. Учениците от Лесотехническата гимназия присъстваха и при провеждането на фитосанитарни сечи на дървесната растителност в централна градска част на Банско. Специалист – арборист им разказа за тази интересна професия, наричана още зелена /дървесна/ хирургия, която помага за правилното развитие на дърветата. Община Банско полага много грижи за съществуващия ландшафт и опазването на дълготрайната дървесна растителност чрез провеждане на периодичен мониторинг за физиологичното и́ състояние и навременни грижи.