Строят пречиствателна станция за отпадни води за Мъглиж и Тулово

В Мъглиж стартира един от най-мащабните проекти в историята на общината – ,,Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на гр. Мъглиж и с. Тулово”. Общата стойност на този първи етап от проекта е близо 5,5 млн. лева! Кметът на общината д-р Душо Гавазов благодари на всички институции и на целия си екип, които дадоха възможност мечтата на хиляди жители на Мъглиж да се превърне в реалност. Той се обърна към всички жители на малката, но красива община, които инвестират доверие и невероятно търпение към ежедневните усилия  на местната администрация за превръщането на Община Мъглиж в едно по-добро място за живот и реализация. В условията на социална и духовна нищета гражданският кредит на доверие е изключително ценен за мен, каза още кметът д-р Душо Гавазов.