Община Чирпан получава пари за ремонт на пътя Винарово – Могилово

Кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов подписа споразумение с МРРБ по решение на Министерския съвет за основния ремонт на пътя Винарово – Могилово за целево финансиране в размер на 3 934174 лв.

МРРБ ще финансира 50% от стойността на проекта т.г. като средствата ще бъдат предоставени на Общината на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни и второто през месец декември 2022 г. Останалата сума ще е през 2023г. За всяка община е включен по един обект, изключение е община Карлово. Общата сума на финансираните проекти от държавния бюджет в страната е 406 374 769 лв.