Екопътека свързва Дядовци с Дяволския мост

Екопътеката, която свързва село Дядовци с Дяволския мост на река Арда е новата атракция в Община Ардино. Тя е част от древен път на кервани от Беломорието за Горнотракийската низина. На много места са запазени калдъръма, укрепващите каменни зидове в северната част на Дяволския мост, където се намират и високите скали „Чимен кая“ и „Картал кая“, откъдето има невероятен панорамен изглед към пролома на р. Арда, село Латинка, връх „Карабурун“ и село Ахрянско.

Екопътеката започва от разклона по асфалтирания общински път за Дяволския мост, минава покрай наскоро изградената беседка в с. Дядовци от страна на общината, преди билото над селото се отклонява на дясно. Тя е обозначена с табели и необходимата туристическа маркировка с дължина около 5 км. Атракция са изградените старинни кладенци по пътя от местното население, каменните зидове в местността „Баглък“ в селото, където преди години са били обработваемите земи на хората. По екопътеката могат да се видят и част от 25-те вида защитени растения, включени в червената книга на България – „Родопски силивряк“ (Хаберлеа родопензис“), „ Див чемшир“ и др. Препоръчително е по екопътеката да има екскурзовод, както и да се внимава, тъй като има участъци с много висок наклон, за мерки за безопасно движение. „Туризмът е основен приоритет за нас. Изграждането на туристическа инфраструктура ще продължава и в бъдеще., включително и към крепостта Асара село Башево, крепостта край село Дойранци“, заяви кметът на община Ардино инж. Изет Шабан.