Обновяват площадки в ДГ „Слънце” в Чирпан

Обновяват детските площадки в ДГ „Слънце“. Само преди месец е сключен договор между община Чирпан и ДФЗ РА за обновяване на 5-те площадки за игра на открито в ДГ Слънце гр. Чирпан. Освен това ще бъде направена и площадка за обучение по безопасност на движението. Стойността на проекта е 224 686,26лв. Община Чирпан кандидатства с проекта по мярка 7.2 Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура пред МИГ-Чирпан.

Миналата година на 10.12.2021г. Община Чирпан освен одобреното проектопредложение подаде документи по същата мярка за още 4 проекта – Изграждане на закрито спортно игрище в двора на училището в село Зетьово, Обновяване на парка до бившето училище „Асен Втори“ гр. Чирпан, Закупуване на нови транспортни средства за Домашен социален патронаж и Реконструкция на парка по ул. „Васил Левски“ в Чирпан. Общата стойност на проектите по мярка 7.2, за които кандидатства общинската администрация беше 1 266 174лв.