Мерки срещу пожари вземат в община Минерални бани

С настъпването на пролетното засушаване се усложнява и противопожарната обстановка в община Минерални бани. По традиция със затоплянето на времето започва почистването на дворовете на жилищни сгради, селскостопански и вилни имоти от сухи треви, клони и стара листна маса.

Обикновено събраните отпадъчни материали се изхвърлят на определените места като контейнери, сметища, площадки за отпадъци и други подобни. Но не са редки и случаите, когато отпадъците се изгарят, и то на неподходящи за целта места, без да са взети необходимите мерки за недопускане на пожари. Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на вятър огънят може за кратко време да обхване големи площи. Пожарникарите напомнят на жителите и гостите на общината, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено! За недопускане на пожари следва да се спазват следните противопожарни правила: Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст. Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. Никога не оставайте запален огън без наблюдение! Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. Не палете огън в гората освен на специално обозначените и устроени за целта места. Преди да запалите огън, се уверете, че има осигурени количества вода за гасене при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Ако забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

Търси се решение на водния проблем в село Спахиево

Близо седмица хората от село Спахиево в община Минерални бани изпитват проблем заради липсата на вода. Това сподели кмета на селото Здравка Христова.

Цяла седмица от ВиК търсиха повредата, накрая се оказа, че течът е в язовира, на 1 метър под нивото на водата. Не зная кой умник е прекарал трасето на водата да минава през язовира, коментира още тя. След като аварията бе отстранена, последва още една, която се търси в момента. Не зная дали за Великден ще можем да осигурим вода на населението, но се прави всичко възможно това да стане, поясни кметът на селото.

Бюджетът на община Минерални бани ще бъде 9 239 317 лева

На двадесет и първото редовно заседание на Общинския съвет в Минерални бани бе приет Бюджета на община Минерални бани за 2022 година. Бюджетната рамка е 9 239 317 лева от които 7 117 058 лева е държавна дейност. Това са средствата, осигурени за администрация, образование, здравеопазване, които са с целеви характер, за които има и 3 806 920 лева субсидия с преходния остатък. В частта за местните дейности всичко е на база общата изравнителна субсидия, която е в размер на 678 900 лева, плюс капиталовите разходи – 680 800 лева и събраните средства от местните данъци и такси. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 34 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени нови 9 и така броят им нарасна до рекордните 43. Сред по-важните от тях бяха приемане на Общински план за младежта, приемане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и годишните финансови отчети на читалищата в община Минерални бани. Съветниците одобриха отпускане на еднократна финансова помощ на ученици от община Минерални бани за участието им в Национален конкурс за детска рисунка. Те разгледаха и докладна записка относно Годишния отчет за състоянието на общинския дълг. Местните парламентаристи приеха и Бюджетната прогноза за 2023, 2024 и 2025 г., както и отчет за капиталовите разходи за 2021 г. Одобрен бе  и Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2022 г. Сред останалите докладни бяха такива за отпускане на еднократни финансови помощи за нуждаещи се жители на общината, преобразуване на общинска собственост и др.

Мехмед Лятиф подготвя 21-во заседание на ОбС – Минерални бани

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя 21-то редовно заседание на местния парламент, което ще се проведе от 14,00 часа на 18 април в заседателната зала на Общинския съвет. В Тази връзка той свиква заседания на Постоянните комисии при Общинския съвет в Минерални бани на 15 април т.г. Първа от 10,00 часа ще заседава Постояната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Час по-късно се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. За 11,30 часа е насрочено заседанието на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Всички заседания се провеждат в заседателната зала на Общински съвет – Минерални бани.

Местят хранилище на НОИ в Минерални бани

Ново хранилище на Обединен осигурителен архив на Националния осигурителен институт се разкрива от утре в село Минерални бани, съобщават от института. В него ще се извършват дейности по приемане, обработване, съхраняване и използване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник.

НОИ – Хасково, ще продължи приемането на заявления за издаване на документи и обслужване на граждани в административната сграда на териториалното поделение. Тя е обособена като Център за административно обслужване на улица „Георги Кирков“ №30 в Хасково.

Делото срещу стрелеца от Сърница гледа Районния съд в Кърджали

Делото срещу стрелеца от Сърница гледат днес в районния съд в Кърджали. Подсъдим по делото е Бейсим Реджеп от село Сърница, който е предаден на съд по обвинение в извършване на две престъпления: закана за престъпление против личността на другиго и държане на огнестрелно оръжие без надлежно разрешително.

На насроченото за 23 февруари заседание по делото бе осъществена електронна видео връзка по Skype между съдебния състав, прокурора и защитата в съдебната зала на съда, и подсъдимия, намиращ се в помещение в Сектор „Арести“ при Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Хасково. Подсъдимият Бейсим Реджеп не даде съгласие делото да бъде разгледано чрез електронна видео връзка, поради което не бе даден ход на делото и същото бе отложено за 23.03.2022г. от 09.00 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Кърджали.

Припомняме,че Бейсим Реджеп беше задържан на 30 ноември миналата година след 18-часова акция, в която се включиха над 150 полицаи и жандармеристи. Обявеният за общодържавно издирване мъж бе заловен от пастир, извел животните си на паша. Той забелязал движещия се из гората мъж с оръжие в ръката си и успял да му го вземе, заради което беглецът се заканил с убийство.

В Първомай няма да гасят уличното осветление

Въпреки повишаване цената на електроенергията и изключително високите сметки за  осветление, които се налага Община Първомай да плаща, кметът Николай Митков е категоричен, че в града уличното осветление няма да се ограничава. Режим на тока ще има само в селата. С кметовете на населените места е постигнато съгласие за ограничение на уличното осветление през нощта – между 23.00 часа и 04,00 часа, само за зимния период, когато по селата няма много хора. Общинското ръководство е предприело действия относно подмяна на старите лампи с нови осветителни тела с ниско потребление на енергия. Сред другите мерки за ограничаване разхода на електроенергия са подмяна на часовите системи за регулиране на осветлението с нови, което ще бъде извършено от служители на общината. Ще бъде закупена и нова автовишка. „Засега се справяме с плащанията, но очакваме бързи и адекватни действия от страна на държавата.”- каза кметът Николай Митков.