В община Първомай събират излязла от употреба електроника

Днес изтича срока за подаване на заявки в селата на община Първомай за събиране на излязла от употреба електроника. Община Първомай организира кампания на 17.11.2021 г. по събиране за последващо оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на 17 ноември т.г. Ще се събират и негодни за употреба батерии и акумулатори. Целта на кампанията е община Първомай да стане едно по-чисто и приветливо място за живеене.

Всички желаещи могат да се включат и да предадат безвъзмездно своите
отпадъци в базата на отдел „Чистота” (намираща се в близост до „Гробищен парк” гр. Първомай) в срок до 16.11.2021 г. Предаването се осъществява след предварителна заявка. Заявки се приемат на посочения в обявата телефон.
При липса на транспорт или здравословни причини, жителите от града и
кварталите могат да предадат своите отпадъци, като дадат заявка
в срок до 12.11.2021 г. за извозване на отпадъците от домовете си, като услугата е безплатна. Ангажимент на заявителя е в деня на кампанията да има представител на посочения адрес. Желаещите жители от селата могат да се включат в инициативата като предварително подадат заявка на посочения телефон до 12.11.2021 г. и извозят отпадъка си до базата на отдел „Чистота” (намираща се в близост до „Гробищен парк” гр. Първомай) до 16.11.2021 г. (включително) за безвъзмездно предаване за последващо оползотворяване. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори, телефони, таблети, батерии и др. Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай. Може да подадете своята заявка в срок от 29.10.2021 г. до 12.11.2021 г. За повече информация и подаване на заявка: 0884311109 – Магдалена Янкова – старши специалист „Екология” при Община Първомай.

Провезата е злият дух за рибарите от Ахтопол

Задуха ли Провезата – североизточният вятър, секват надеждите на рибарите от Ахтопол за добър улов и още по-добра печалба. Голямата вълна затруднява морските хора в традиционното им препитание – риболова. „Паламуда го няма, просто изчезна”, коментират риболовците. Рано сутринта се влиза за чернокоп, сафрид и лефер. Тази година е по-слаба. Ловим максимум от 5 до 15 кг риба, и то двама човека. Паламуд излезе малко, вече го няма никакъв. Защо ли, ами не мога да кажа. Божа работа. Знаем само, че цяла зима ще се риболовува. Няма да влизаме известно време, има голяма вълна навътре в морето“, казват рибари с над 30-годишен опит. През ноември не чакаме нещо кой знае какво, преходната риба заминава. Основно излиза чернокоп. И накрая и той, и сафридът изчезват. През зимата хвърляме мрежи за попче, карагьоз и кефал“, обясниха старите морски вълци. Цените на рибата зависят от улова. Ако той е богат, цената е по-ниска, но ако е оскъден – цената на рибата се повишава. Килограм чернокоп струва 8 лв., леферът върви по 25-30 лв. Прясно извадената риба не се задържа дълго, защото моментално се изкупува. Миналата година килограм попчета или карагьоз са били на цена от 5-6 до 7 лв., но тази със сигурност няма да бъдат под 8-9 лв., прогнозират риболовците.

Земеделските стопани от Минерални бани ще бъдат подпомогнати

Земеделските стопани от община Минерални бани могат да бъдат подпомогнати по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. Целта на кампанията е смекчаване и преодоляване на икономическите щети, причинени от пандемията заради COVID- 19.

Приемът по мярката стартира на 8 ноември и ще продължи до 26 ноември 2021 г., включително. Земеделските производители трябва да подават заявленията си в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да внасят документи лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФ „Земеделие“.

Право на подпомагане имат земеделски стопани (отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове и зеленчуци), които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Те трябва да отговарят на определението за малки и средни предприятия и да не са обявени в несъстоятелност, както също и да отговарят на специфичните изисквания според направлението на кандидатстване.

Бюджетът по схемата е в размер на до 72 млн. лв. Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37,5 млн. лв., а 5 млн. лв. ще се предоставят на пчеларите за обезпечаване грижите за пчелните семейства. Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с до 29,5 млн. лв. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г. Служителите на общинските служби по земеделие ще оказват помощ на кандидатите, като заявлението за подпомагане ще се генерира автоматично в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в два екземпляра и ще се подписва от кандидата или упълномощеното лице. Необходимо е всички кандидати по помощта да спазват стриктно противоепидемичните мерки и да носят лични предпазни средства.