Община Царево свиква среща с граждани заради ПП „Странджа”

Община Царево свиква среща с гражданите във връзка с натрупани въпроси, провокирани в социалните мрежи относно териториите, попадащи в обхвата на морските плажове на община Царево, както и теми, свързани с Общия устройствен план и плана за управление на природен парк ,,Странджа‘‘. Срещата ще се проведе от 18,00 часа на 23.11.2021 г. в големия салон на НЧ „Георги Кондолов – 1914” при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно заповед на министъра на здравеопазването.

Минерални бани отново е първа по избирателна активност в Хасковско

За трети поредни избори община Минерални бани показа най-висока избирателна активност в Хасковска област. Общо за областта имащите право на глас са 229 356, разпределени в 487 секции. Община минерални бани за пореден път бе първа с 36,14 % следвана от Любимец с 35,00 % и Ивайловград с 33,14 %. Четвърта по избирателна активност бе община Свиленград с 31,06 % гласували, а Тополовград остана пета с 28,66 %. Много близки по резултат бяха следващите две общини Маджарово и Харманли, които постигнаха съответно 25,50 и 25,41 %. Двете най-големи общини от областта Димитровград и Хасково се отчетоха с 25,04 и 24,50 % гласували. На опашката по избирателна активност в областта са общините Симеоновград с 24,44 % гласували и Стамболово със 17,55 %. Интересен факт е това, че преди няколко години община Стамболово бе една от водещите общини в областта по избирателна активност. Коя е причината за избирателната апатия там, отговор трябва да си дадат политиците.