Община Чирпан прие бюджет с рамка 27 милиона лева

С гласувания бюджет Община Чирпан ще продължи да следва приоритетите на управленската програма за мандата. Амбициозният план за работа е залегнал още през 2020г., когато стартирахме с анализ и оптимизиране. Кризите в страната, високите цени на енергоносителите и финансовите затруднения в Община Чирпан, след проваления воден проект през 2016г., за съжаление стопиха финансовия буфер, който постигнахме с много усилия през 2021г. Близо 700 хиляди лева през тази година от общинския бюджет трябва да се преведат към Министерството на финансите и към банковата институция за погасяване на безлихвения заем и погасяване на лихвите към ДФ „Земеделие“. Това каза кметът Ивайло Крачолов на среща с граждани след приемането на бюджета от местния парламент.

По думите на кмета при изготвянето на бюджета разходите са разчетени балансирано на база приходите, които са формирани без да бъдат завишавани местните данъци на жителите. Финансовата рамка, която е детайлно обмислена, е на обща стойност от 27 млн. лева. От тях 15 млн. лева са за делегирани държавни дейности, останалите – от общински приходи. С най – голям относителен дял в общия бюджет са разходите за образованието – 14 273 658 лв. Това са 52% от финансите. „Един от приоритетите на екипа е проектирането, което започна още в началото на мандата, то е необходимо за реализирането на общинските политики и е неизменна част при кандидатстване за европейско финансиране. Средствата за инвестиции, на които ще разчитаме ще са от новия програмен период, Националния план за възстановяване и устойчивост и т.н. Зелена сделка“, допълни Крачолов. 157 хил. лв. са гласувани за проектиране на 30 обекта, като две трети са за пътна инфраструктура и една трета – за сграден фонд в културата, образованието и защитата на населението. „В динамично време живеем и е трудно да се прогнозира. Най-голямото разходно перо е за улично осветление – 350 хил. лв., а очакванията са сумата да достигне половин милион лева към края на годината. Надявам се държавата с актуализацията да обърне задълбочен поглед към общините със заделяне на по-сериозен ресурс за капиталови разходи. Приетата капиталова програма за 2022г. е на стойност 1 115 500 лв. Над 1 млн. лв. се очакват след края на лятото от отстъпеното право на строеж на фотоволтаична централа в три чирпански землища“, подчерта кметът на Чирпан. Според него заложените цели в бюджета са важни за бъдещото развитие на община Чирпан, но неизвестните за 2022г. са твърде много и трудно се планират в сегменти, свързани с издръжки, обвързани с цените на основните енергоносители. За подготовката на общинския бюджет кметът Крачолов потърси мнението на всички сектори, той проведе срещи в населени места, с представители на здравеопазването, образованието, културата, читалищата, спортни клубове, инвеститори и др. В следващите седмици неговите срещи ще продължат, за да представи приетия финансов план и общинските дейности през т.г.

Проверяват сигнал за източването на язовир „Гледка” в Стамболово

Два сигнала за източването на язовир „Гледка“ („Токмакли“) в община Стамболово са получени в края на март в Басейнова дирекция. Водоемът е собственост на Напоителни системи. В сигналите се твърди, че кранът на язовира е отворен и водата изтича, като водоемът е почти пресушен, в период, в който не се ползва за напояване. Сигналите са изпратени по компетентност до Напоителни системи – Хасково. От службата коментираха, че нивото на язовира е било изпуснато, за да се извърши неговото текущо почистване от растителност. В него имало достатъчно вода за рибата и другите водни организми. Междувременно от края на миналия месец Напоителни системи е с нов управител – Ивайло Тонев.

Мехмед Лятиф подготвя 21-во заседание на ОбС – Минерални бани

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя 21-то редовно заседание на местния парламент, което ще се проведе от 14,00 часа на 18 април в заседателната зала на Общинския съвет. В Тази връзка той свиква заседания на Постоянните комисии при Общинския съвет в Минерални бани на 15 април т.г. Първа от 10,00 часа ще заседава Постояната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Час по-късно се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. За 11,30 часа е насрочено заседанието на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Всички заседания се провеждат в заседателната зала на Общински съвет – Минерални бани.