Втори фестивал на келтското културно наследство се състоя в Мъглиж

Вторият национален фестивал на келтското културно наследство „Белтен“ събра жители и гости на Мъглиж на спортния комплекс край града. Във възстановката на древните обичаи и игри на келтите, организирано от сдружение „Келтско наследство“ и община Мъглиж, се включиха и възпитаниците на прабългарската школа за оцеляване „Бага-тур“. Фестивалът се провежда край Мъглиж за втори път не случайно. Още Константин Иречек пише, че вероятно край мъглижкото село Тулово около трети век преди Христа се е намирала келтската столица Тиле. Войнствените племена на келтите преминали през цяла Европа, като стигнали до азиатската част на днешна Турция. Те са имали контакт с траките, населявали по онова време нашите земи. Смята се, че келтите са измислили металната ризница, чиято технология на изработка римляните откраднали от убитите войни на племето и въвели във войските си. Мнозина учени твърдят, че днес поне 20% от съвременните българи, носят гени на келти. Те деляли годината на тъмна и светла половина. Наричали празника на светлата половина „Белтен“. Според келтите тя започва с началото на пролетта и завършва на 31 октомври. Точно на този празник Белтен е посветен и мъглижкият келтски фестивал.

МРРБ прекрати договора за общ устройствен план на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) прекрати по взаимно съгласие договора с фирмата, на която бе възложено изработването на проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Царево и на екологичната оценка към него. На фирмата са наложени неустойки, се казва в съобщението на МРРБ без да се посочва името на фирмата и в какъв размер да санкциите.

Основните причини за прекратяването на договора са огромното забавяне на изпълнението му, както и направените изменения в границите и площта на защитена зона „Ропотамо“ след възлагането на изработването на плана. Това налага работата по новия ОУП на община Царево да започне отначало, се казва в съобщението на МРРБ. Новият ОУП на Царево беше изработен от фирма „Форум Александрови“. Договорът с тях беше подписан през 2018 г. Две години по-късно планът беше готов, но предизвика редица критики заради предвиденото застрояване. Неправителствени организации се обявиха против него и беше възложена преработката му, но тя също предизвика негативна обществена реакция в началото на 2022 г. Така сега МРРБ ще започне разговори с община Царево за обявяването на нова процедура по Закона за обществените поръчки за избор на фирма, която да направи измененията в общия устройствен план. Изменението на ОУП на община Царево е възложено от МРРБ в изпълнение на изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Проектът включва изработване и на доклади за Екологична оценка и за оценка на степента на въздействие върху защитените зони от „Натура 2000“, съгласно изискванията на законите за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие. През 2020 г. са проведени консултации по доклада за екологичната оценка. Тогава МОСВ дава становище, че в проекта устройствените зони значително са увеличени и са предвидени за устройване територии, които не са били разгледани в доклада за оценка на степента на въздействие. През 2021 г. Министерският съвет приема изменения в списъците на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с което променя и границите и площта на защитена зона „Ропотамо“. След решението от 2021 г. част от нея вече попада в териториалния обхват на община Царево. Това налага и допълване на оценката за степента на въздействие, която да мине нова оценка за качество от страна на МОСВ.

GISSEN представя „Последният хидалго”

Изложбата с карикатури „Последният хидалго” представя Музея на GISSEN. Общо 50 карикатури включва новата продукция на артиста. „Последният хидалго” са карикатури на темата Дон Кихот. Ако някой си мисли, че това са смешни карикатури ще остане разочарован, твърди GISSEN. Това са карикатури на границата между тъгата и истината. Живеем в свят, който се е втурнал в разни посоки, загърбил всякакви морални ценности и задръжки, забравил своите корени под възглавницата на детството, а героят на Сервантес изглежда единственият човек, запазил своя нормален разсъдък в това бездуховно време. Време е да се събудим и осъзнаем, споделя още артистът.

GISSEN е редакционен художник на сайта Антен Ер от 18 години. Преди това е публикувал свои карикатури във вестниците „Антени”, „Пулс”, „Шипка”, „Демокрация”, „Ориент Експрес”, „Новинар Юг” и др. Печелил е награди за свои произведения в Италия, Сирия и Китай. Сред най-успешните му карикатурни проекти са авторските изложби „Царят е г-о-о-о-л!” /1996/, „Безкнижниците” /2004/ и „Морска сатира” /2010/ в Дома на хумора и сатирата – Габрово. Следват още изложбите „Червена книга” /2007/, „Сезам, усмихни се!” /2007/, „Мила Родино” /2008/, „Стената на смеха” /2009/, „24 карата” /2010/, „Номер едно” /2014/, „Царевичак” /2015/, „GISSEN в страната на гочетата” /2015/, „Репортаж от мястото на вица” /2017/, „Europeada” /2018/, „Каталунска Диада” /2018/, „Кривици” /2019/, „Жълтият GISSEN” /2019/, „Няма никой в Рая” /2019/, „америГанците” /2020/, „ФейсБукварница” /2020/, „Навъсен, усмихни се!” /2020/, „Изгубени в прехода 1 и 2” /2021/, „Доктрината GISSEN” /2021/ и „Двойките” /2022/. Колекцията ще остане завинаги част от секция „Карикатура” в Музея на GISSEN, който бе създаден преди малко повече от година. В момента той съдържа 2 178 произведения на GISSEN, разпределени в 59 изложби – живопис, графика, рисунка, карикатура, плакат, фотография. За тази една година в Музея на GISSEN са регистрирани над 65 000 разглеждания. Повече творби на GISSEN можете да видите в Музея на GISSEN.