132 000 лева ще получат музеите в Чирпан през 2022 г.

132 хиляди лева е общата сума за издръжката на Исторически музей – Чирпан и Къща-музей „Яворов“. Това са финансовите параметри за издръжката им, заложени в бюджета за 2022 г. Обсъдени са финансовите параметри, предстоящите мероприятия и коефициентите на възнагражденията на работещите в културните институции, съобразно колективното договаряне, което сочи увеличаване с над 15 %. Предстои да бъде завършена паспортизацията на картините на Никола Манев в художествената галерия, както и всички планирани дейности, които ще отворят вратите за експозиции и гости. Общината ще кандидатства по програмата за насърчаване на младежката заетост за набиране на персонал. Предвидени са всички необходими средства за доброто функциониране на културните институции.

Община Мъглиж събира и извозва отпадъците на 5 села

В изпълнение на изискванията на чл. 24 от Закона за управление на отпадъците, Община Мъглиж е член на Консорциум „РСУО – Стара Загора”. По силата на сключения договор между Община Стара Загора, в качеството и на собственик на Регионално депо в землището на с. Ракитница и Консорциум „РСУО – Стара Загора”,

Регионалното депо в землището на с. Ракитница гарантира изпълнението на всички дейности, относно сепариране, компостиране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци, генерирани от общините – членове на консорциума. Съгласно чл. 64 от ЗУО, за обезвреждане на отпадъците на депото се правят отчисления в размер и по ред, определени с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Отчисленията за един тон депонирани отпадъци и се превеждат по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ – Стара Загора. Услугите „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на Община Мъглиж до Претоварна станция Казанлък”, са възложени на „КОМУНАЛ СЕРВИЗ” ООД. Фирмата изпълнява услугата по установен график в гр. Мъглиж и селата: Ветрен, Дъбово, Зимница, Тулово, Шаново, Юлиево и Ягода. За останалите населени места – Борущица, Радунци, Яворовец, Сливито и Селце, сметосъбирането и сметоизвозването на ТБО се извършват от Община Мъглиж. Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 3 от ЗУО, кметът на общината отговаря за почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Освен битови отпадъци от домакинствата, отпадъци се генерират от обществените места, общинските пазари, както и от измиване и почистване на улици и площади. Отпадъците от обществените места също се извозват до ПС Казанлък и след това до регионалното депо. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,  натрупаните средства от отчисленията се разходват от общините чрез техните бюджети за: закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците, транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците.

Мустафа Карадайъ: Време е да се готвим за предсрочни избори

Байрамът мина, да се готвим за предсрочни избори, заяви лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ хасковското село Караманци, където ДПС отбеляза годишнината от Майските събития през 1989 г. Да се готвим единни и обединени да защитаваме демокрацията в нашата Родина България. Да не допускаме разни минувачи да ни сочат вратата на нас, призова още Карадайъ.

„Вчера дойдоха от някъде, в нарушение на Конституцията се наместиха в политиката и днес пак ни сочат вратата. Викат: Ако не сте съгласни с нас, ей там е вратата! Затова единни и мощно да защитим демокрацията и свободата в България, единни и мощно да тръгнем да решаваме проблемите в страната, които днес имаме след всички тези кризи“, апелира лидерът на ДПС и се обърна към хората с думите, че им носи специални поздрави от Ахмед Доган. „Той е специален човек не само за нас, депесарите, и за малцинствата, той е специален човек за България и за Балканите“, започна словото си Мустафа Карадайъ. „Всяка година се събираме тук на почит и поклонение пред героите на българската демокрацията. Но виждаме след 30 години демокрация как на терена на политика в Народното събрание на Република България се настаняват хора, които трудно биха дефинирали понятията демокрация и политика. Ние докарахме свободата и демокрацията в България. Но стигнахме до там, че от трибуната на НС, след 30 години демокрация да се заявява, че такива неща не са се случвали, че тези хора са се самонаранявали. Позор! Лицемерна политика! За съжаление е факт“, каза Карадайъ.

Мустафа Карадайъ изобличи лицемерието на някои политици, които имат различно поведение в Брюксел и в София. „Отиват като евродепутати в Брюксел, като членове на ЕС, и гласуват всички български евродепутати закони за защита на езиковото многообразие на ЕС. Идват в България и в българските закони забраняват езиците”, даде пример Карадайъ. „И тъй като, медията пита защо сме казали след 2-ри май да се готвим за избори, аз ще отговоря. Бяхме в свещения месец Рамазан, а в края на Рамазан идва Байрам. Така беше и в мрачното комунистическо време, за да дойде 89-та година, да дойде Байрамът. И затова казахме – да дойде Байрамът, да празнуваме нашите празници и после да се готвим за избори”, обясни лидерът на ДПС. „Защото имаме власт, която вече е на една година като министри, нищо че формално правителството е на пет месеца. Те тръгнаха с нарушаването на Конституцията и на законите в страната и до днес продължават по този начин. Тръгнаха с реваншизъм в период на множество кризи. Вместо да решаваме проблемите на хората и да търсим изход от кризите, те се занимават с реваншизъм. Една година ги гледаме. Кризите се задълбочават от самите тях, те създават нови кризи вместо да решават проблемите. А от другата страна при комшията има проблем, има война, което допълнително засилва кризите, инфлацията, скока на цените. И вместо да търсим решение на проблемите на хората, ние се занимаваме с реваншизъм. По този начин няма да се оправят нещата в страната”, категоричен бе Мустафа Карадайъ.