Созопол ще бъде домакин на боксов лагер

Професионалните състезатели по бокс Петър Драганов и Здравко Попов ще проведат боксов лагер в Созопол в периода 7-11 септември в Национална спортна база. Лагерът е подходящ за професионални спортисти, аматьори, любители на спорта и деца без значение от опита и възрастта, съобщават от Община Созопол.

Созополчанинът Петър Драганов е един от най-проспериращите български боксьори, 5-кратен републикански шампион в аматьорския бокс, а в професионалната си кариера може да се похвали с три победи, две от които с нокаут, от три двубоя. Здравко Попов е 15-кратен шампион във всички възрастови групи на България, вицеевропейски шампион за младежи. В професионалния бокс е с 10 победи, 7 от които с нокаут, един равен мач и нито една загуба.

Община Стамболово си партнира по проект с Хасково

Община Стамболово е партньор по проекта „Преход към климатично устойчиви общности” по Норвежката програма. Бенефициент по проекта е община Хасково, а стойността му е 909 816 лева, от които собствено финансиране 4 775 лева.

Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на общинско ниво за оценка на стратегическите планове и програми, посредством подобряване на процесите по стратегическо планиране,, мониторинг на изпълнението и прилагането на иновативни мерки и дейности за намаляване на емисиите от парникови газове и смекчаване и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Дейностите по проекта предвиждат пилотна иновативна мярка за интеграция на зелен водород към сградата на Дом за стари хора „Кенана” в Хасково. Въвеждане и инсталиране на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване в 8 сгради на детски градини на територията на Хасково и община Стамболово.

Озеленяване и зацветяване на общински терени, както и изграждане на институционален капацитет на общинско ниво за успешно изпълнение и управление на дейностите и мерките в областта на смекчаването и адаптацията към измененията на климата.

Ще бъдат разработени стратегически документи на общинско ниво, които осигуряват синергичен подход по отношение на политиките за смекчаване и адаптация към измененията на климата. Освен това ще бъде извършен преглед и анализ на съществуващи стратегически програми и планове в общините Хасково, Стамболово и Маджарово с цел адекватно адресиране на проблемите, свързани с измененията в климата и последиците от тях. Предвидена е също така информация и комуникация на дейностите по проекта и финансов одит.

В Минерални бани определиха местата за избирателните списъци

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер определи със своя заповед местата за поставяне на избирателни списъци във връзка с организацията на изборите за Народно събрание на 2 октомври т.г.

Избирателните списъци за двете секции в Минерални бани ще бъдат поставени на витрината на Данъчната служба. В селата Сусам и Боян Ботево те ще бъдат на витрините на ресторантите в двете села. В Татарево, Сираково, Колец, Сърница и Караманци за тази цел ще бъдат използвани витрините на местните магазини. В Брястово и Ангел войвода избирателните списъци ще бъдат поставени на сградите на кметствата. В Сираково и Спахиево ще се ползват витрините на ритуалните зали, а във Винево – витрината на читалището.