Стефан Янев: Дайте шанс на дипломацията за войната в Украйна

„Войната може да ескалира до непредвидими граници. Затова казвам: Дайте път на дипломацията, защото алтернативата е непредсказуема“, заяви Стефан Янев на среща със симпатизанти във Видин.

Попитан за коментар на последните събития около войната в Украйна, лидерът на „Български възход“ коментира: „Аз бих се фокусирал върху думите на Путин „частична мобилизация“. Мобилизацията е първият признак за обявяване на истинска война. Путин вероятно е на път да обяви война. Това е заплаха и за нашата национална сигурност. В думата „частична“ се съдържа този елемент, който позволява все още дипломация. И най-лошият мир е по-добър от всяка война“. Според Янев сме в безпрецедентна ситуация на прекрояване на граници и нарушаване на договори. „Агресорът е Путин, агресорът е Кремъл, а не руският народ. Това трябва да бъде много ясно като разграничение. Ние подлагаме под санкции всичко – и агресора Кремъл, и руския народ, и руската култура“.

От партия „Български възход“ са категорични, че България не трябва да признава резултатите от референдума в Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие, защото те се провеждат в условия на окупация. „Ние сме за нови ядрени мощности в Козлодуй и Белене, удължаване максимално срока на въглищните централи и стопиране на зелената сделка в Европа“, каза Янев в Козлодуй, който също бе част от предизборната му обиколка. „Възходът на България не е възможен без баланс в политическите отношения“ – така Стефан Янев обясни факта, че не поставя червени линии и е готов да разговаря и да работи с всеки, който отстоява националния интерес.

Коалиция „Български възход” е №15 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Реновираната и обновена по проект баня откриха в Минерални бани

Реновираната и напълно обновена Обществена минерална баня бе официално открита в 12,30 часа на 17 септември в община Минерални бани. Проектът с № В2.6c.19, по който бе направен ремонтът се нарича „Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг /MINERAL PATHS”. Проектът е финансиран по  Програмата за трансгратично сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са Община Минерални бани, Сдружение „Съвремие”, Община Мики /Гърция/, Югозападен университет „Неофит Рилски” и община Якоруда. Периодът на изпълнение е от 05.07.2019 до 31.06.2022 г., а стойността му е 1 103 436,65 евро.

За ремонта на обществената баня с минерална вода в община Минерални бани бяха предвидени 650 000 лева, но за да бъде завършен общината отдели още 170 000 лева свои средства, каза още кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер.
Гостите на събитието за откриване на обновената обществена минерална баня бяха поздравени с песни и танци, в изпълнение на деца от Народно читалище ”Заря-1957” с. Минерални бани и Народно читалище „Кирил и Методий -1952″- с. Караманци. Прозвуча и Песента за Минерални бани в изпълнение на Ивана Бойчева и Росица Делева.
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Главната идея на Програмата се базира на факта, че като две съседни държави с богато минало, заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата се насърчават дейности, които сближават нашите народи и допринасят за по-тясно сътрудничество по четири приоритетни оси:

– Конкурентен и иновативен трансграничен регион,
– Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион,
– Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност,
– Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.
Проектът „Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг /MINERAL PATHS/” е разработен и одобрен по приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен приоритет 6с- Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.
Общата цел на проекта „MINERAL PATHS” e опазването, защитата, популяризирането и развитието на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентността в трансграничния регион. В рамките на проекта ще бъдат проучени минералните извори в целевия регион, предложени мерки за тяхното успешно експониране и предложен аудио- визуален продукт като средство за широко промотиране на потенциала за развитие и на туризма в региона. В допълнение, се предвиждат и строително- ремонтни дейности и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/.

За да се гарантира постигането на конкретните цели, проектът е организиран в пет работни пакети:
Работен пакет 1: Управление и координация на проекта. Този пакет дейности имат за цел да се гарантира неговото плавно изпълнение, разрешаване на възникналите проблеми и редовен финансов контрол.
Работен пакет 2: Комуникация и разпространение на информация. Всички дейности и постигнати резултати ще бъдат популизирани с цел постигане на по- добра обществена осведоменост.
Работен пакет 3: Проучване на пазара, включва проучване на терапевтичните качества на минералните извори, идентифициране на добри практики, разработване на план за действие за развитие на нов тематичен туристически продукт „Минерални пътеки“ и повишаване капацитета на МСП в региона чрез обучения и обмен на ноу-хау.
Работен пакет 4: Дейности за развитие на туристическия продукт „Минерални пътища“. В рамките на предвидените дейности се предвижда пред проектно проучване и изпълнение на мерки за рехабилитация и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/, както и разработване на система за управление на качеството на минералните извори в трансграничния регион.

Работен пакет 5: Промотиране на туристическия продукт „Минерални пътища“. Предвижда се разработване и разпространение на висококачествен аудио- визуален продукт, който ще бъде широко промотиран сред бизнес фирми и организации, НПО, заети в сферата на туризма, държавни и общински администрации и широката общественост.

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014- 2020, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Община Минерални бани и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Връзка към сайта по проект:  https://mineralpaths.eu

„Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“

Кметът на Созопол: Започва ремонт на площада в село Зидарово

Село Зидарово бе най-засегнатото населено място в Община Созопол след проливните дъждове през месец юни. Водата нанесе най-големи поражения на централния площад на селото и на пенсионерския клуб, в който възрастните хора прекарват голяма част от ежедневието си.

Община Созопол наскоро приключи ремонта на пенсионерския клуб, сега активността е насочена към площада, който е в лошо състояние и голяма част от жителите споделят по време на изнесените приемни на Янакиев, създава неудобства за всички живущи в Зидарово. Администрацията сключи договори за асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане на общински и местни пътища, както и на уличната мрежа на гр. Созопол, гр. Черноморец и селата Атия, Зидарово и Габър. Обособените позиции са както следва:

1. Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Созопол и гр. Черноморец на стойност 150 000лв с вкл. ДДС

2. Текущ ремонт на улична мрежа в с.Атия , с.Зидарово и с.Габър на стойност 150 000лв с вкл. ДДС

3. Текущ ремонт на общински пътища на стойност 300 000лв. с вкл. ДДС.

Ремонтите на уличната мрежа в селата Атия, Зидарово и Габър са възложени и е стартирано изпълнението. Освен централния площад в Зидарово, ще бъдат ремонтирани пътят в началото  на село Габър, както и компрометирания участък на улицата до блокове № 4, 5 и 6 в село Атия. Предвиден е ремонт на асфалтовата настилка на мрежовидни пукнатини и единични дупки- с включено изрязване и разкъртване /или фрезоване/ на асфалтова настилка, трамбоване, битумен разлив. Съгласно договорите ще бъде доставен и положен плътен асфалтобетон, ще бъдат направени локални ремонти на места със слаба основа, а фугите и пукнатините ще бъдат запълнени. След отпадане на забраната за строителство на територията на гр. Созопол и гр. Черноморец там стартира основният ремонт 

„Български възход” подарява спектакъл на симпатизантите си в Хасково

Коалиция „Български възход” в Хасково е откупила спектакъла „Епопея на забравените” по Иван Вазов, на ДКТ „Иван Димов” за своите симпатизанти на 28 септември. Това сподели водачът на листата на „Български възход” за Хасковска област Тихомир Георгиев.

В спектакъла участват актьорите Иванка Шекерова и Стефан Цирков.
„Епопея на забравените” е протест срещу следосвобожденските нрави, когато боричкането за облаги, привилегии и забогатяване започва да засенчва делото на мъчениците за нашата свобода – Левски, Бенковски, Каблешков, Опълченците на Шипка. Затова и аз правя тази епопея, казва патриархът на българската литература.

Нещо да се е променило през последните години? Същите нрави за облаги, за власт… Трите думи на заглавието изчерпват повода за написването и философското зърно на творбата:епопея на героизма и саможертвата, добавя Стефан Цирков. Началото е от 19,00 часа, а след това ще има среща с бившия служебен премиер и лидер на Коалиция „Български възход” – генерал Стефан Янев. Това информира водачът на листата в Хасково Тихомир Георгиев. След това ще има и концерт на Фолклорен ансамбъл „Южняци” към НЧ „Пейо Яворов”

Коалиция „Български възход” е №15 в интегралната бюлетина.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Проектът „Топъл обяд” в Стамболово ще продължи до 30 септември

И в община Стамболово срокът на проекта „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” е удължен. До 30 септември 2022 г. жители на общината ще получават безплатно топъл обяд. Той включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Право на безплатен топъл обяд имат лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, хора в затруднено положение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора с по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, както и лица поставени под карантина без доходи и ниски доходи и граждани, които са обект на социално подпомагане.

Тихомир Георгиев: Хасково има нужда от околовръстен път

Аз мисля, че специално за град Хасково имаме нужда от околовръстен път. Той всъщност е частично направен, на югоизток имаме такъв, но на югозапад няма никаква идея за околовръстен път, а това е необходимо. Това сподели в интервю за Информационна агенция „Антен Ер” Тихомир Георгиев – водач на листата на коалиция „Български възход” за Хасковска област.

Това е необходимо, първо за движението в града, второ от екологична гледна точка. Околовръстното, само за себе си е улеснение за самите хора. Тук движението е много интензивно, особено през лятото, ние сме на такъв транспортен възел. Има доста летовници от Румъния, които преминават през страната ни. Необходимо е да има такъв околовръстен път, защото той ще улесни движението и ще разтовари трафика в самия град.

Трябва да се търси решение и на проблема със замърсяването на водата в областния град, защото в момента има някакво частично решение, а хората продължават да си купуват минерална и трапезна вода от магазинната мрежа.

Пълното интервю с Тихомир Георгиев можете да прочетете оттук!

Коалиция „Български възход” е №15 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Тихомир Георгиев от „Български възход” – за повече независимост

Честит празник на всички, както е независима България, така пожелавам на предстоящите избори всеки да гласува Независимо за да имаме една по-добра България. И тя наистина да е независима! Това каза Тихомир Георгиев – водач на листата на коалиция „Български възход” в Хасковска област, по повод днешния национален празник – Деня на независимостта на Република България.

Богатата на събития и ключови моменти наша история ни задължава да сме отговорни, обединени, водени от кураж и устрем за единство и независимост. Въпреки предизвикателствата пред всички нас – нека помним, че дългият път, извървян с благородна кауза – води до непреходни успехи. Имаме завета на нашите предци – нека го следваме, каза още Тихомир Георгиев.

Коалиция „Български възход” е №15 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Стефан Янев: Нека да не бързаме с червените линии

При избор дали да подкрепят мандат на „Продължаваме Промяната“, или на ГЕРБ-СДС, „Български възход“ ще чакат третия мандат, обяви лидерът Стефан Янев. „Нека не бързаме с червените линии, нека да влезем в реален разговор за възможните управленски решения, които предстоят“, призова бившият служебен министър-председател в студиото на „Здравей, България“.

По думите му „червените линии“ са, за да очертаят политическия профил на една партия. Когато обаче става въпрос за управленски програми и търсене на решения, тогава те трябвало да бъдат на принципа на взаимодействието, категоричен беше лидерът на „Български възход“. „Решенията, които се търсят за българските граждани, за българския бизнес, нямат никакво партийно оцветяване – те са или работещи, или неработещи“, смята Стефан Янев. Той подчерта: „Ако ситуацията е невъзможна и предполагаемо се очаква да има нови избори, поне да бъде направено възможно тези нови избори да бъдат след една година – т.е. да бъде програмиран този период. Всякакви варианти са възможни – това правителство да има някакво прилагателно, което се нарича „временно“, „програмно“.

Коалиция „Български възход” е №15 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Български възход подарява „Епопея на забравените” на симпатизанти

Коалиция „Български възход” в Хасково е откупила спектакъла „Епопея на забравените” по Иван Вазов, на ДКТ „Иван Димов” за своите симпатизанти на 28 септември. В спектакъла участват актьорите Иванка Шекерова и Стефан Цирков.

„Епопея на забравените” е протест срещу следосвобожденските нрави, когато боричкането за облаги, привилегии и забогатяване започва да засенчва делото на мъчениците за нашата свобода – Левски, Бенковски, Каблешков, Опълченците на Шипка. Затова и аз правя тази епопея, казва патриархът на българската литература.

Нещо да се е променило през последните години? Същите нрави за облаги, за власт… Трите думи на заглавието изчерпват повода за написването и философското зърно на творбата:епопея на героизма и саможертвата, добавя Стефан Цирков Началото е от 19,00 часа, а след това ще има среща с бившия служебен премиер и лидер на Коалиция „Български възход” – генерал Стефан Янев. Това информира водачът на листата в Хасково Тихомир Георгиев. След това ще има и концерт на Фолклорен ансамбъл „Южняци” към НЧ „Пейо Яворов”

Стефан Янев: Бъдещият парламент ще има нужда от представителност

Партийни интереси на тези, които разчитат на ниска избирателна активност, за да получат съответно очакваните проценти, това за мен е безотговорно поведение. Защото внушавайки на българските граждани, че нямаме решение за предстоящата зима, че няма да има стабилно правителство, което да изведе страната от редицата кризи, които в момента преживяваме и които могат да се увеличат, е безотговорно.

Това заяви бившият служебен премиер и лидер на Коалиция „Български възход” Стефан Янев. Аз и моите съмишленици от коалиция „Български възход“ говорим обратното: братя и сестри, гласувайте! Гласувайте, защото по този начин, чрез активното гласуване, ще получим по-правилната представителност на този предстоящ парламент. При тази представителност има възможност за съставяне на коалиции, има начин за превеждане на страната през трудните месеци. Въпросът, който трябва да решим, е как да преминем през зимата и да дадем основание за развитие както на българската икономика, така и българските граждани да бъдат спокойни, че проблемите с възможен глад и възможен студ да бъдат само един лош спомен за предизборното говорене в този период през септември. Така че според мен потенциалът е именно към онези български граждани, които гласуват. Гласувайте активно! Към онези български граждани, които избират да не гласуват през годините, апелът ми е: излезте и гласувайте – за вашите предпочитания, разбира се. Намерете начин да стигнете до урната, защото това е важно за всички ни, за нас, като общество, каза още Стефан Янев. За да се развиваме, за да имаме отношение към съвместния ни живот и съвместното ни добруване, ние трябва да вървим напред съвместно, като общество, защото в момента това, което говорим, че евентуално е по-добре да си стоим вкъщи и да не гласуваме, това не води до никакви решения. Пълното интервю със Стефан Янев можете да прочетете оттук!