ОбС – Тунджа прие награди за Деня на община Тунджа

Янка Лилова ще бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Община „Тунджа“ за съществен принос в издигане духовното развитие на общината. Предложението на кмета на Община „Тунджа“ беше одобрено от общинските съветници при гласуване на наградите по повод 22 април – Деня на Община „Тунджа“.

Колективната награда за стопанска инициатива се присъжда на „Силивряк 10“ ЕООД с управител Десислава Петрова, а индивидуалните награди за стопанска инициатива – на Здравко Аврамов, производител на мед от с. Робово и Янко Янков – управител на „Младост 2 – Янко Янев“ ЕТ с. Голям манастир.

Награда „За граждански принос“ ще получат Елена и Димитър Димитрови от с. Завой, помогнали с различни инициативи за откриването на храм „Покров на Пресвета Богородица“ с. Завой; Веселин Иванов – управител на ЕТ „Веско – Веселин Иванов“ с. Дражево, дарител, подкрепящ различни благотворителни инициативи на Община „Тунджа“, Стоян Александров – председател на Съюза на зърнопроизводителите, общественик и дарител от с. Болярско, Елена Стамова и Иван Стамов, общественици от с. Победа, основатели на туристическо дружество и дългогодишни учители.

Със златен герб на Община „Тунджа“ ще бъдат удостоени Димитър Гочев кмет на с. Крумово, Димка Панева – кмет на с. Победа, Мария Димитрова, кметски наместник на с. Меден кладенец, Диньо Жеков – общественик и бивш кмет на с. Ханово, Таня Бончева общественик и организатор на родовата среща в с. Драма, Иван Илчев – служител в Община „Тунджа“, Василка Вандева – медицински фелдшер от с. Маломир, Емил Михайлов – стоматолог в с. Бояджик и д-р Янко Енев – лекар в селата Маломир, Драма, Дряново и Коневец. Със сребърен герб ще бъдат наградени Симона Енева – стоматолог в с. Маломир, д-р Петър Петров – лекар в с. Кукорево и Пенчо Илиев – общественик и дарител от с. Кабиле.

Наградите ще бъдат връчени на тържествената сесия на Общински съвет „Тунджа“ на 21 април. На последното си заседание общинските съветници приеха и промени в разчета на капиталовите разходи за 2023 г., дадоха име на улица в с . Видинци – „Джон Попов“, одобриха годишния доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ за 2022 г., одобриха предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво и др. Отпуснати бяха и 2730 лв. на 24 жители на общината, кандидатствали за еднократна финансова помощ.

Община Мъглиж от днес ще има свой химн

За първи път в историята си община Мъглиж ще има свой химн. Това съобщи заместник-кметът на общината Рени Малева. Тя допълни, че е имало обществено обсъждане на предложения вариант за химн на 24 март от 10:00 часа в заседателната зала на Общинската администрация.

Предложението за създаване на химн на община Мъглиж беше направено от кмета д-р Душо Гавазов и прието на заседание на Общинския съвет през май м.г. За подбора и класирането на текстове и музика към тях беше определена специална комисия към местния парламент. В нея влязоха експерти, начело с Мария Костова, председател на постоянната комисия към ОбС по образование, култура, развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм и младежки дейности; акад. Кирил Тодоров – композитор; Атанас Дончев – художник и музикант,  Красимир Къшев –директор на НУМСИ „Христина Морфова” в Стара Загора и Димитър Никленов – писател и главен редактор на вестник “Мъглижки нюанси“. След провеждането на общественото обсъждане, то ще бъде подложено на гласуване на днешното заседание на Общинския съвет на Мъглиж.

Своето 28-мо редовно заседание проведе ОбС – Минерални бани

28-то си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. Първоначално в дневния ред бяха включени 20 докладни записки, но преди началото на заседанието зам. председателя Екрем Юзеир предложи към тях да бъдат добавени 12 допълнителни. Предложението бе прието и така дневния ред стана от 32 точки.

Сред по-важните решения бяха приемане на Програма за развитие качеството на социалната услуга “Асистентска подкрепа”, актуализация на бюджета на община Минерални бани за 2022 г., както и докладна записка за бюджетна прогноза 2024, 2025 и 2026 г. На постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Приет бе и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 и 2023 г. И индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС. Местните парламентаристи гласуваха и докладна записка относно прилагане на спешна мярка за пряко възлагане на обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема, квота на община Минерални бани. Гласувано бе и откриване на процедура по реда на обществените поръчки за възлагане на процедура за обществен превоз по Закона за обществените поръчки. Те гласуваха и дарение на средства за издаване на книга в размер на 1000 лева. Приета бе и общинска Програма за закрила на детето, както и промени в Наредба 1.

Сред останалите решения бяха одобряване на задания за изработване на ПУП, докладна за заплащане на част от разходите на педагогическия персонал в учебните заведения.

30 полицаи от София подсилваха колегите си в Банско

С цел осигуряване на обществения ред и безопасността на движението по пътищата, както и противодействие на престъпността, в ски зона „Банско“ и курортните селища бяха командировани допълнително за сезона 30 служители от Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР.

С оглед на големия брой туристи от Румъния и Гърция, в районно управление Банско бяха командировани и трима чуждестранни полицейски служители – двама от Гърция и един от Румъния, за съвместна патрулно-постова дейност. От Министерството на вътрешните работи бяха предприети всички необходими мерки за гарантиране спокойствието на жителите и гостите на общините Банско и Разлог през зимния туристически сезон 2022/2023 г. Министър Демерджиев подчерта, че от ОДМВР-Благоевград и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ са били осигурени ежедневни допълнителни наряди за контрол на пътното движение и опазване на обществения ред. За обезпечаване на сигурността и противодействие на престъпността, на входно-изходните пътни артерии на Разложката котловина денонощно се разполагаха полицейски екипи.

Тракийския университет откри свой филиал в Царево

Ректорът на Тракийски университет, проф. д-р Добри Ярков, посети черноморския град за официалното подписване на договора за сътрудничество между учебното заведение и Община Царево. По силата на споразумението, старозагорската „алма матер“ ще открие изнесена база в курортния град, където ще се провежда изнесено обучение на студенти и докторанти в различните специалности, в които те се обучават. Така Царево става третият черноморски град след Варна и Бургас, в който ще има база на висше учебно заведение.

„Това е съдбовен ден за нашия град и нашата община, защото даваме началото на академичния живот в Община Царево.” – заяви при официалното подписване на споразумението кметът на Царево, Георги Лапчев. Бъдещото звено на учебното заведение ще предлага обучение на студенти в различните научни направления, които университета предлага. Ще има и специалност, която ще е обвързана с отглеждането на морска храна, защото Царево е най-голямата морска община. „Много се радвам, че вече сме и в град Царево! Уверявам Ви, че само след няколко години ще се радваме на добри резултати като запазим младите хора от региона, да останат да живеят тук.“ – каза проф. Ярков по време на официалната церемония. „Това, което стартираме днес, ще бъде полезно за Тракийски университет, за Община Царево и бих казал – за цяла България.“ Кметът Георги Лапчев връчи символично на проф. Ярков ключа за сградата на бившия Българо-германския център, в която ще се помещава Тракийски университет. Към момента в старозагорския университет се обучават около 10 000 студенти от над 50 държави от целия свят. Над 600 висококвалифицирани преподаватели, както и гост-лектори от други университети в страната и чужбина ръководят обучението по повече от 70 бакалавърски специалности и магистърски програми. Университетът провежда и повече от 70 докторски програми.

Регистрират за 20-я Международен етнофестивал до 15 април

Продължава регистрацията за участие в 20-я юбилеен международен детски етнофестивал ”Децата на Балканите – с духовност в Европа“, който ще се проведе на 31 май и 1 юни в община Минерални бани. Организатори на проявата са КНСБ и Благотворителен фонд “Проф. Д-р Желязко Христов“, а община Минерални бани е съорганизатор.

Регистрацията на участниците става през сайта на фестивала на адрес https://fond-knsb.com а крайният срок е 15-ти април. Целта на фестивала е съхраняване автентичната култура на етносите от региона, нейното отражение в общото европейско културно пространство и принос към поддържане културното многообразие на Европа и света. Основната идея е създаване на възможности за развитие потенциала на децата, за изява и откриване на млади таланти в областта на музикалното и танцово изкуство, както и поощряване интеграцията на деца със специфични потребности.

На 31 май 2023 г. от 10,00 ч. на Летния театър в Минерални бани ще се открие 20-ти Юбилеен международен детски етно фестивал. Празникът ще продължи до следобедните часове на 1 юни, когато ще се проведе заключителен Галаконцерт. В него ще вземат участие деца от различни етноси и региони на България и чужбина. Ще бъдем щастливи да посрещнем гости от Босна и Херцеговина, Грузия, Индия, Молдова, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Турция.

Строят нов ритейл парк в Чирпан

Покривът на новия ритейл парк в Чирпан е изграден, обектът върви към приключване, съобщи представител на инвеститора – фирма „Новотехпром“. Още през април фирмата ще предаде готови магазини на първите търговски вериги, които ще се настанят в открития МОЛ – това са Билла, Sinsay и KiK .

Те ще имат достатъчно време, за да оборудват и подготвят магазините си. В новия ритейл парк на Чирпан ще присъстват и JYSK, Pepco и DM. До момента тези тези търговски марки нямат присъствие в общината. Прерязването на лентата на ритейл парка в Чирпан ще стане в края на май. „Строителните работи вървят бързо и лесно, защото имаме пълната подкрепа в лицето на общинското ръководство“, съобщават от фирмата. Ритейл паркът е ситуиран в центъра на Чирпан с разгърната застроена площ от 4000 кв. м. За да изгради новия открит МОЛ, инвеститорът закупи на търг общинска земя. Проектът е на стойност около 5 млн. лв. и ще даде работа на малко под 100 души. Той се реализира на площ от 8 дка, в т.ч. паркоместа и зелени площи. За да реализира намерението си инвеститорът използва банков заем. Старозагорската фирма „Новотехпром“ инвестира в подобни търговски обекти в Горна Оряховица, Димитровгрд и Хасково. Закупила е преди две години и бившия универсален магазин в Гълъбово. Там обаче инвестицията все още не е стартирала заради съдебни спорове с общината.

Заключително събитие по проект организираха в Минерални бани

Община Минерални бани организира заключително събитие по проект Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг /MINERAL PATHS/. То се състоя от 13,30 часа днес на откритата Лятна сцена в общинския център. Промоционалното събитие се осъществи в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран по  Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България.

На oткрита лятна сцена в с. Минерални Бани в един от първите дни на пролетта се качиха децата. Те бяха най-щастливи от предоставената им възможност да пеят, танцуват и играят, а водещите на празника – Гери и Хриси бяха огромен катализатор за тяхната радост.

Домакин на събитието бе Община Минерални бани, която е и водещ партньор по проекта. Общата цел на събитието е да се осведоми широката общественост, местната власт, представители на туристическия бранш, неправителствени организации и др. за постигнатите резултати по проекта. Гостите на събитието се насладиха на песните и танците, в изпълнение на деца от
Народно читалище ”Заря – 1957” с. Минерални бани и Народно читалище „Кирил и Методий -1952“- с. Караманци. Специална покана бе отправена и към децата на община Минерални бани, тъй като те са най-добрите посланици на каузите за устойчиво развитие на туризма в общината. За тях организаторите бяха приготвили много игри и изненади.

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Община Минерални бани, област Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Проект No B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Децата от Стамболово посрещнаха пролетта с празнична програма

Ученици и учители от местното училище СУ „Св. Климент Охридски“ в Стамболово, отбелязаха заедно в залата на община Стамболово началото на пролетта с песни и танци. Децата бяха подготвили празнична програма с песни и танци, посветена на първия пролетен ден, а зрителите ги подкрепиха със заслужени аплодисменти и възгласи.

GISSEN илюстрира “Глава-телевизор или Азбука на Новото време”

Новата сатирична книга “Глава – телевизор или Азбука на Новото време” на Дончо Кръстев ще бъде представена в Здравен център “Дар – Ведона” в столицата от 18,00 часа на 31 март.

Автор на илюстрациите и корицата на книгата е Живко Тенев – GISSEN. За мен беше истинско предизвикателство да работя по тази книга, сподели карикатуристът, който е смятан за един от учениците на Борис Димовски. GISSEN е редакционен художник на Антен Ер от основаването му преди 19 години. Преди това е публикувал свои карикатури във вестниците „Антени”, „Пулс”, „Шипка”, „Демокрация”, „Ориент Експрес”, „Новинар Юг” и др. Печелил е награди за свои произведения в Италия, Сирия и Китай. Сред най-успешните му карикатурни проекти са авторските изложби „Царят е г-о-о-о-л!” /1996/, „Безкнижниците” /2004/ и „Морска сатира” /2010/ в Дома на хумора и сатирата – Габрово. Следват още изложбите „Червена книга” /2007/, „Сезам, усмихни се!” /2007/, „Мила Родино” /2008/, „Стената на смеха” /2009/, „24 карата” /2010/, „Номер едно” /2014/, „Царевичак” /2015/, „GISSEN в страната на гочетата” /2015/, „Репортаж от мястото на вица” /2017/, „Europeada” /2018/, „Каталунска Диада” /2018/, „Кривици” /2019/, „Жълтият GISSEN” /2019/, „Няма никой в Рая” /2019/, „америГанците” /2020/, „ФейсБукварница” /2020/, „Навъсен, усмихни се!” /2020/, „Изгубени в прехода 1 и 2” /2021/, „Доктрината GISSEN” /2021/, „Двойките” /2022/, „Последният хидалго” /2022/ и “GISSEN в Капана“ /2022/.

Заповядайте в Здравен център “Дар – Ведона”, където можем да превърнем смехът в здраве и да научим в какво не трябва да се превръщаме, сподели артистът.