Приключи проектът за детски кът в община Стамболово

Приключи изпълнението на проект „Детски кът Стамболово“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.096-0014-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

По проекта бе създаден детски кът за децата на служителите от Общинска администрация Стамболово, като за целта бе извършен ремонт и обзавеждане на помещение собственост на общината с цел адаптирането му за почасови грижи за деца, което се намира в непосредствена близост до работното място на служителите, на четвъртия етаж в сградата на общинска администрация. Почасовите грижи за децата на служителите на община Стамболово се предоставяха от две лица, които бяха обучени и назначени на пълен работен ден за дванадесет месеца. Изпълни се целта на проекта – предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите от общинска администрация Стамболово, осигурявайки кът за деца на работното място. Това улесни достъпа до заетост на работещите родители и намали отсъствието им от работа. По този начин се съчетава семейния с професионалния живот, което осигурява по-голям ресурс от кадри и по-мотивирана и по-производителна работна сила.

Резултатите, които бяха постигнати с изпълнението на проекта са: Извършен текущ ремонт на помещението, предвидено за обособяване на детски кът ; Оборудван и обзаведен детски кът; Създадени подходящи условия в помещението, предвидено за почасово полагане на грижи за деца; Подбрани безработните лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца в детския кът; Наети две безработни лица на пълен работен ден за дванадесет месеца; Предоставени почасови грижи на двадесет и четири броя деца на служители. Детския кът ще продължи да работи и след приключване на проекта, а услугата за почасови грижи за деца ще се предоставя от същите обучени и наети лица, които остават да работят в община Стамболово.

Продължава регистрацията за Етнофестивала в Минерални бани

Продължава регистрацията за участие в 20-я юбилеен международен детски етнофестивал ”Децата на Балканите – с духовност в Европа“, който ще се проведе на 31 май и 1 юни в община Минерални бани. Организатори на проявата са КНСБ и Благотворителен фонд “Проф. Д-р Желязко Христов“, а община Минерални бани е съорганизатор.

Регистрацията на участниците става през сайта на фестивала на адрес https://fond-knsb.com а крайният срок е 15-ти април. Целта на фестивала е съхраняване автентичната култура на етносите от региона, нейното отражение в общото европейско културно пространство и принос към поддържане културното многообразие на Европа и света. Основната идея е създаване на възможности за развитие потенциала на децата, за изява и откриване на млади таланти в областта на музикалното и танцово изкуство, както и поощряване интеграцията на деца със специфични потребности. На 31 май 2023 г. от 10,00 ч. на Летния театър в Минерални бани ще се открие 20-ти Юбилеен международен детски етно фестивал. Празникът ще продължи до следобедните часове на 1 юни, когато ще се проведе заключителен Галаконцерт. В него ще вземат участие деца от различни етноси и региони на България и чужбина. Ще бъдем щастливи да посрещнем гости от Босна и Херцеговина, Грузия, Индия, Молдова, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Турция.