Завърши строителството на новия мост по пътя Царево – Ахтопол

Завърши строителството на новия мост на пътя Царево – Ахтопол. От 14 часа днес път III-9901 Царево – Ахтопол – Резово, в участъка на моста над река Изгревско дере, е отворен за движение за всички моторни превозни средства. Целта на АПИ беше той да бъде готов преди началото на активния летен сезон. По трасето преминава целият трафик към Южното Черноморие и е основна пътна връзка с Варвара, Ахтопол, Синеморец и Резово.

Строително-монтажните работи са завършени. Поставени са ограничителните системи за пътища, хоризонталната маркировка и пътните знаци. В момента позволената скорост за преминаване през трасето е до 50 км/ч. След издаване на Разрешение за ползване на участъка скоростта ще бъде променена на до 90 км/ч. Процедурата по издаване на документа ще завърши преди началото на активния летен сезон. Обектът е приет от междуведомствена комисия, назначена със заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, включваща представители на Областно пътно управление – Бургас, ОД на МВР – Бургас, на строителя и консултанта. Новото съоръжение е изградено по най-съвременни технологии, които повишават в пъти неговата устойчивост. Излети са стоманобетонни пилоти с дължина между 17 и 25 м в различните части на конструкцията, които навлизат в здрава скала и не позволяват подкопаване на основите му при повишаване нивото на реката. Предстои премахването на временния път-брод, по който до момента се извършваше преминаването на моторни превозни средства. Припомняме, че наводненията от валежи в началото на септември 2023 г. компрометираха стария мост при Царево, част от републиканската пътна мрежа и е изграден през 90-те години на XX век. Агенция „Пътна инфраструктура“ предприе незабавни мерки за премахване на авариралото съоръжение, и изграждането на временен път – брод, по който да преминават двупосочно всички видове превозни средства. В максимално кратък срок бяха проведени процедури по ЗОП за избор на изпълнители на проектиране, строителство и строителен надзор на новото съоръжение. Изготвен бе технически проект, направени бяха всички необходими геоложки и хидроложки проучвания, както и изискваните по закон съгласувателни процедури.

Консултации за състав на СИК провеждат днес в Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер изпрати покана до парламентарно представените политически сили в общината за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Минерални бани във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание, насрочени за 9 юни т.г.

Консултациите ще се проведат от 13,00 часа днес в Заседателната зала на Общинската администрация. При провеждането на консултациите представителите на политическите партии трябва да представят писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

Те трябва да представят и заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г. или копие от решение за образуване на коалиция за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващите партията / коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

Те трябва да представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от партията или коалицията лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните на лицата, посочени в началото.

Представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, зам. председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за членове на Европейски парламент от Р. България и в изборите за народни представители на 9 юни и владеят български език.

Уведомяваме Ви, че в официалния сайт на Община Минерални бани е създадена секция „Избори“, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

Кметът на Банско се срещна със земеделци от общината

Кметът Стойчо Баненски проведе разговор с фермерите от Банско във връзка с подобряване реда в полските райони и опазване на селскостопанската продукция.  Животновъдите бяха запознати със заповедта на кмета от началото на селскостопанския сезон. С нея се забранява целогодишното пашуване на животни в площи с есенни култури и трайни насаждения и други култури.

В същата заповед се регулират и условията за пашуване на територията на всички землища на община Банско на селскостопански стада и животни. Кметът апелира към животновъдите да спазват правилата и да уважават труда на земеделците, като не допускат реколтата да бъде съсипана от влизане на животни в насажденията им. Дискутиран беше проблемът с кучетата, които придружават и охраняват стадата. Техният брой и невъзможността да бъдат контролирани от пастирите създават опасност за хората, работещи в полето. Освен това, земеделският сезон в Банско съвпада и с туристическия сезон, в който много туристи се движат в подножието на планината и по полето по вело- и екопътеките, където се чувстват застрашени от кучетата. С цел да се предотвратят инциденти, с кметската заповед се определя броя на кучета на стадо – две кучета на стада до 150 животни и три кучета за по-големите стада. Те трябва да бъдат с дървени спъвачки с дължина 30 см, поставени на нивото на лакетната им става. По препоръка на животновъдите, за да се ограничи риска от инциденти, туристите ще бъдат предупреждавани с табели за участъците, където пашуват стада с кучета-пазачи. Животновъдите бяха информирани, че при неспазване на забраните, собствениците на стада ще бъдат санкционирани, съгласно действащите законови и подзаконови нормативни актове.

„Слава За Смет“ feat. Rian Grey „завъртат цокъла“ тази вечер

„Слава За Смет“ feat. Rian Grey и още три рок банди ще свирят тази вечер в столичния The Pit, Loud Music Bar. Много се радваме, че ще свирим отново в The Pit, този път с още цели три банди – Crisis Unfold, Duality и Sirena, споделиха от „Слава За Смет“ feat. Rian Grey.

От 20:00 часа е началото, заповядайте с нас, на „Въртицокъла“, нашият ПО-АНТИ от Антибала, концерт, за тези които не са достатъчно смотани, за да са готини, понеже вече явно и това е нещо… Подготвили сме много пъстра и колоритна музикална вечер, съдържаща всичко от пънк/чалга, до детметъл, че даже и със запетаите помежду им! Вратите за посетители ще бъдат отворени от 19,30 часа, а входът е 12 лева. Концертът ще започне от 20,00 часа. Изказваме специални благодарности и на Upklyak >>> https://www.freepik.com/author/upklyak <<< за илюстрацията, ползвана в плаката, споделиха от „Слава За Смет“ feat. Rian Grey.

Малки лазарки пяха на Лазаровден и Цветница в Чирпан

Красивите малки лазарки от ДГ „Калина Малина“ съдадоха настроение още в ранното утро с традиционни песни и обичаи, обикаляйки домове в Чирпан. Нека тези светли дни – Лазаровден и Цветница, ни направят смирени, сплотени и изпълнени с вяра! Поздравления и за имениците – бъдете благословени, усмихнати и целеустремени!

Филиал на Спешна медицинска помощ откриха в село Тенево

В село Тенево бе осветена обновената и модернизирана сграда на Филиала за спешна медицинска помощ в селото. На церемонията присъстваха д-р Веселина Коева – директор на ЦСМП – Ямбол, д-р Радостина Калчева – директор на РЗИ Ямбол, Станчо Ставрев – кмет на община „Тунджа“ и Гергана Трънкова – кмет на село Тенево.

Дейностите са извършени по проект с европейско финансиране „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Кметът на община „Тунджа“ благодари на медиците за всеотдайността им и грижите към живота и здравето на хората и сподели, че това е една от най-смислените инвестиции с директна рефлексия върху живота и здравето на тунджанци. В края на месеца предстои да бъде открита и изцяло новата материална база на Филиала за спешна медицинска помощ в село Скалица.

Обсъждаха частично изменение на ОУП в Стамболово

Днес в 11,00 часа в заседателната зала на Община Стамболово се проведе обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен план  на Община Стамболово, доклад за екологична оценка и приложенията към него. На срещата присъстваха кмета на община Стамболово, заместник кметове, служители, граждани, представител на РИОСВ-Хасково, лица, отговорни да представят допълнителни разяснения по изготвения проект за Частично изменение на Общия устройствен план.

Общественото обсъждане се проведе във връзка с процедиране на доклад за екологична оценка на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле,     с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и   с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определят зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект и зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона – проект, възложител: община Стамболово съгласно изискванията чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и на проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово, на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Кметът на Минерални бани определи местата за избирателните списъци

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер обяви със своя заповед местата, където ще се поставят избирателните списъци за провеждането на избори за членове на Европейския парламент и избор на Народно събрание на 9 юни 2024 г. В общинския център те ще бъдат на витрината на Данъчната служба.

Избирателните списъци в село Караманци ще са на витрината на магазина на местната потребителна кооперация. В селата Татарево, Горно Сираково, Колец и Сърница избирателните списъци ще бъдат поставени на витрините на магазините. В Брястово и Ангел войвода списъците ще са на витрините на кметствата. В Сусам списъкът ще бъде на витрината на ресторанта, а във Винево на витрината на местното читалище. Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от зам. кмета Нуртин Сабри.

„Слава За Смет“ feat. Rian Grey ще свирят в The Pit, Loud Music Bar

„Слава За Смет“ feat. Rian Grey и още три рок банди ще свирят на 28 април в столичния The Pit, Loud Music Bar. Много се радваме, че ще свирим отново в The Pit, този път с още цели три банди – Crisis Unfold, Duality и Sirena, споделиха от „Слава За Смет“ feat. Rian Grey.

На 28-ми април (неделя), от 20:00! Заповядайте с нас, на „Въртицокъла“, нашият ПО-АНТИ от Антибала, концерт, за тези които не са достатъчно смотани, за да са готини, понеже вече явно и това е нещо… Подготвили сме много пъстра и колоритна музикална вечер, съдържаща всичко от пънк/чалга, до детметъл, че даже и със запетаите помежду им! Вратите за посетители ще бъдат отворени от 19,30 часа, а входът е 12 лева. Концертът ще започне от 20,00 часа. Изказваме специални благодарности и на Upklyak >>> https://www.freepik.com/author/upklyak <<< за илюстрацията, ползвана в плаката, споделиха от „Слава За Смет“ feat. Rian Grey.

Богата културна програма за празниците в Казанлък

Месец април и май ще наситят културния и социален живот на Община Казанлък с рязнообразни събития. Те започнаха още на 20 април /събота/ с XI издание на Люлякови празници „Три култури-една природа“ в село Бузовград.

На 25.04. /четвъртък/ от 19:00ч. ще можем да запълним вечерната си програма с Концерт с песните на Тоника СВ в ДК „Арсенал“.

На 26.04. /петък/ от 13:30 ч. бъде откриването на „Театрални искри“ – II Национален фестивал на детско-юношеското театрално изкуство в НЧ „Искра-1860“ гр. Казанлък. Фестивалната програма ще се проведе от 26 до 29 април от 09:00- 20:00 ч. В 18:30ч. ще се състои Концерт бенефис на Александра Иглева – възпитаничка на Балетен танцов център „Грация“ на  сцена „Любомир Кабакчиев“.

На 27.04. /събота/ от 09:30ч. в с. Бузовград по повод Лазаровден ще се проведе традиционна обиколка на селото с песни и танци, а в 09:30ч. в с. Овощник и паралелно в с. Копринка ще можем да присъстваме на Пресъздаване на обичай Лазаруване. В парк „Розариум“ ще ни очаква “Пъстър Великден“ – изложба на Великденски яйца изрисувани от децата и учениците на Казанлък. От 11:00ч. в Художествена галерия-Казанлък ще се проведе VIII пролетен хоров празник в рамките на Национална инициатива „България пее“ – с участието на хоровите състави: Смесен камерен хор „Севтополис“, гр. Казанлък с диригент Дора Кошева; Смесен хор „Петко Стайнов“, гр. Казанлък, диригент Младен Станев и Дамски камерен хор “ Da capo“, гр. Стара Загора, диригент Добринка Койнова. В 13:00ч. в Къща-музей „Ненко Балкански“ ще бъде изложена  „Християнство и изкуство“ – II част. В 16:00ч. и 18:30ч. „Цирк на сцена“ – със звездите на българския цирк. Галаспектакъл посветен на Световния ден на цирковото изкуство ни очаква в  ДК „Арсенал“. От 18:00 ч. ще се потопим в  ритмите на ВЕЛИКДЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ ПО ул. „Искра“ с „Пролетни усмивки“ – концерт с участието на: Виктор Владков – пиано, Андрей Георгиев – китара, Ния Христова – вокал, Десислава Гудова – вокал.

На 28.04. /неделя/ в 09:00ч. в НЧ „Антон Страшимиров-1909“ с. Черганово ще се проведе „Лазаровден до Гергьовден“ – Втори фолклорен фестивал. В същия ден в НЧ „Братство 1869“, с. Енина ще се проведе онлайн „Цветница и цветята в нозете на Христос‘‘ – литературен конкурс. От 18:00ч. отново по ул. Искра ни чакат ВЕЛИКДЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ: Камерна формация „Брилянте“ – празничен концерт.

На 29.04./понеделник/ в 17:00ч. на пл.Севтополис ще се състои Празничен концерт посветен на Ден на храбростта и празник на българската армия на Военен духов оркестър с диригент Капитан Йордан Илиев при 61 Стрямска механизирана бригада, гр. Карлово. В 18:00ч. завършва с награждаване „Театрални искри“ – II Национален фестивал на детско-юношеското театрално изкуство в  НЧ „Искра-1860“ гр. Kазанлък. В 19:00ч. ще ни разсмее „Един мъж не стига“ – комедия Гостуващ спектакъл в ДК „Арсенал“.

На 30.04. /вторник/ в 10:30ч. ще се състпи „Великденски камбани“ – деца четат на деца в ОУ „Кирил и Методий“ с. Копринка. В 17:30ч.  в Музей на дотографията ще бъде изложена „Посоки“ – фотографска изложба на студенти от специалност „Фотография“, факултет „Изобразителни изкуства“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив. В 19:00ч. очаква вниманието ни „4 жени без 4G“ от Петър Влайков. Представление от репертоара на Общински театър „Любомир Кабакчиев“, сцена „Любомир Кабакчиев“