Напълно е овладян пожара край Чирпан

Напълно е ликвидиран пожарът до автомагистрала „Тракия“ край Чирпан. Това съобщи старши инспектор Михаил Михов, началник на група „Оперативен център“ към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Стара Загора. Изгорели са около 5 дка иглолистна гора и площ от сухи треви и храсти. Припомняме, че пожарът беше в землището на селата Малко Тръново и Свобода край Чирпан. Сигнал за инцидента беше получен около 11:20 часа днес, а на терен бяха три пожарни автомобила.

Община Тунджа трансферира добри практики със Словения

В рамките на изпълнявания от МИГ „Тунджа-Сливен-долината на Тунджа“ съвместен проект за транснационално сътрудничество „Еко-кошница, моля!“ през месец юни 2024 г. се проведe партньорска среща за обмен на знания и трансфер на добри практики в Словения.

В срещата взеха участие представители на водещия партньор от българска страна – МИГ Тунджа –Сливен-Долината на Тунджа, на партньорите от българска страна-МИГ Елхово-Болярово и на петте словенски местни инициативни групи партньори по проекта – МИГ Горна Савиня и долината Шалек, МИГ От Похорие до Бохор, МИГ Обстолие в Козянско, МИГ Разноликост подежеля, МИГ Сподние Савинские долине. Проектът се финансира по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 в изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ РД № 50-54 от 17.03.2023. и е насочен към приобщаването на производители и преработватели, които отглеждат, преработват и използват здравословни, местни и органични храни, както и други заинтересовани страни, към целите на стратегията на ЕС „от фермата до трапезата“, подкрепяща развитието на справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна верига.

В рамките на проекта се реализират съвместни инициативи за подкрепа и промотиране на местни, вкл. биопродукти. Бе анализирано състоянието на производството, преработката и предлагането на местни и органични храни на територията на партниращите МИГ. Анализът даде ясна представа за разликите и приликите между двете страни и на тази основа съществува  възможност за трансфер на добри практики и опит между двете страни. Дейностите по проекта са със строго определено целево въздействие за разгръщането на потенциала за производство и промотиране на местни и био продукти. Стъпвайки на тази основа партниращите МИГ създават нов за териториите съвместен продукт: Съвместно издание – Каталог „Еко, кошница, моля!“ и създаден на неговата основа Интернет базиран виртуален Агробиоцентър на български, английски и словенски (с QR code). С разработването и разпространението на съвместния продукт се предоставя възможност за нова за районите на действие на партниращите МИГ форма на използване на териториалните ресурси за подкрепа на производството и промотирането на местни, вкл. био продукти. Ще бъде осигурена и разпространена информация за добри европейски практики в сферата на производството, дистрибуцията и маркетинга на местни и био продукти.