Започва цялостно обновяване на парк в Чирпан

Готов е проектът за цялостното обновяване на парк „Д-р Теньо Стоилов“, предстои да му бъде издадено и разрешение за строеж през следващата седмица.

Той ще включва красиви пешеходни зони, нови паркови настилки и оборудване, алейна мрежа, места за отдих и почивка, богата зелена площ, ново осветление и поливна система, скейтборд площадки за начинаещи и напреднали, беседки, перголи, детски кътове и зони за семейства, въжен парк, сух фонтан (по подобие на този пред Община Стара Загора), кучешки кътове за малки и големи любимци, ще се изгради сцена и амфитеатрална трибуна, покрита с тента и паркинг зона за 28 МПС, две от които за хора с увреждане. Включени са всички предложения на Младежкия общински съвет. Проектът е изработен от „ДММ-Дизайн“ ЕООД след проведена процедура за избор на изпълнител от Община Чирпан. За реализацията му трябва да бъде осигурено финансиране около 2 млн. и 200 хиляди лева (сумата е към днешна дата), които ще търси общинското ръководство чрез НПВР. Парковото обновяване цели подобряване състоянието на околната среда, насърчаване на устойчивото придвижване, по-добър достъп на гражданите до места за отдих

МИГ „Стамболово – Кърджали 54” приема проекти

„Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54” приема проекти по подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”. Допускат се регистрирани земеделски стопани със стопанства с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 2000 до 7999 евро. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности. Допустими дейности за подпомагане са развитие на туризъм, местно занаятчийство, производство и маркетинг на земеделски продукти, предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, развитие на технологиите в областта на зелената икономика. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 3911.66 лв., а максималният – 97 791.50 лв. Безвъзмездната финансова помощ е до 85 % от общия размер на допустимите за финансовото подпомагане разходи по проекта.

GISSEN представя „Жеравна, насаме!”

Фотоизложбата „Жеравна, насаме!” представя от днес Музея на GISSEN. / gissenartmuseum.wordpress.com / . Това е осмата артистична проява на GISSEN за тази година след рисунките „Силуети от Париж”, карикатурите „Двойките”, която се появи на култовата дата 02.02.2022. Живописта „Глас на гларус” се появи в началото на март.

През април артистът представи фотоизложбата „Смях от обектива”, а в началото на май се появиха карикатурите „El ultimo hidalgo”. На първи юли в съавторство с Диана Тенева бяха представени хайгите от изложбата „Диана и Аз” и последната изложба през юли бе дигиталната живопис „Парижка седмица”, която е рисувана в Лувъра.

„Жеравна, насаме!” е продукция, която разказва за китното старопланинско село Жеравна. Тук можете да се полюбувате на старата българска архитектура от епохата на възраждането, да се докоснете до духа на Йордан Йовков, разглеждайки родната му къща или просто да изпиете едно кафе на пясък в компанията на Димчо Кехая. Жеравна е съхранила онзи някогашен дух и днес, във времената на технологиите ни връща към онова минало, когато на образованието се е залагало много, но самата тя, както повечето български села са се превърнали в негова първа жертва, разказва известният български артист.

Най-успешните фотографски проекти на Живко Тенев – GISSEN до този момент са „Един град – две лица” /2008/, „Рабово – хлябът на боговете” /2010/, „Виното на Сабазий” /2012/, „Българският Холивуд” /2014/, „GISSEN: Antwerp – 14:00” /2018/, „Изгубен в Дубровник” /2019/, „Будва… удва… два-а-а!” /2019/, „С Ксенофонт на Метеора” /2019/, „Земята на Ван Гог” /2020/, „NIHIL SINE DEO” /2020/, „Париж си заслужава един GISSEN” /2020/, „Аз съм Амстердам” /2021/, „Един момент, Созопол!” /2021/, „Дайте шанс на Балканите!” /2021/ и „Смях от обектива” /2022/. GISSEN е един от най-креативните съвременни артисти в България с респектираща творческа биография. През последните 15 години авторът е представил над 150 свои изложби – живопис, графика, рисунка, карикатура, плакат, запазена марка и фотография. Има участия в повече от 120 международни салони на карикатурата на четири континента. Печелил е награди в Италия, Сирия и Китай. Характерното за GISSEN е това, че от 2007-ма година насам, представя своите продукции единствено във виртуалното пространство, а от 2021 година последните от тях могат да се разгледат безплатно в Музея на GISSEN.

Временни противоепидемични мерки въведоха в Стамболово

Със заповед на кмета Аднан Йълдъз на територията на  община Стамболово са въведени временни противоепидемични мерки до 20 август 2022 г.  заради пандемията от КОВИД-19.  На всички лица, които се намират а в лечебни заведения, аптеки, градски транспорт и в специализирани институции за предоставяне на социални услуги е трябва да са с поставени защитна маски за лице.

Лицата, които не са от едно семейство или домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, са задължени да спазват физическа дистанция от 1,5 метра. Наредено е на работодателите  да организират редовно  проветряване и дезинфекция на работните помещения, до тях не трябва да се допускат хора с прояви на остри респираторни болести, като повишена температура, главоболие, хрема, кашлица и затруднено дишане. По преценка на работодателите трябва да създадат възможности за работа в дистанционна форма или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени, с цел ограничаване контактите на работните места. В детските градини не бива да се допускат деца със симптоми на КОВИД-19.  Това са част от временните противоепидемични мерки, посочени в заповедта на кмета.

Ще подновяват спортната площадка в Минерални бани

Община Минерални бани сключи споразумение за ремонт на откритата спортна площадка. Община Минерални бани е сключила договор №3-С/11.01.2017г. с предмет „Изграждане на многофункционална спортна площадка на мястото на съществуващо спортно игрище в УПИ VI-175, кв.24, с. Минерални бани област Хасково“ със „Симекс“ ЕООД. Договорът е изпълнен и обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 06/08.09.2017г., издадено от Гл. архитект на община Минерални бани.

Една година след въвеждане в експлоатация настилката на спортната площадка започна силно да се рони. Уведомихме изпълнителя „Симекс“ ЕООД по надлежния ред, няколко пъти, но дружеството не изпълни задълженията си да отстрани дефектите по време на гаранционния срок. Тъй като гаранционния срок от 5 години изтича, се наложи да заведем дело срещу „Симекс“ ЕООД, с която поискахме да ни заплатят 105 535,20 лв., като разходи за извършване на ремонт на площадката, 66595,32 лв. – неустойка по договор и 3798 лв. разноски по обезпечително производство. Делото бе образувано в Хасковски окръжен съд, но в последствие е преместено по подсъдност в Кърджалийския окръжен съд под номер т.д. 91/2021г. Към настоящия момент Община Минерални бани като ищец води дело срещу „Симекс“ ЕООД, което от своя страна привлече трето лице помагач в делото „Джерамис интернешънъл“ ЕООД. Последното дружество е реален изпълнител на настилката на площадката и „Симекс“ ЕООД предяви претенция срещу тях. Делото е фактически и правно сложно, извършват се много действия по събиране на доказателства от всяка от страните. Прогнозата е, че делото  ще завърши не по-рано от 2-3 години и то с неясен резултат. Междувременно Община Минерални бани възложи чрез обществена поръчка на „Мериан 2003“ ЕООД да извърши ремонт на площадката, който ще струва 102477,30 лв. Ремонтът не е започнал, защото на площадката  по искания на стрините в делото трябва да се направят много съдебно-технически експертизи за установяване на състоянието на настилката и положената асфалтова основа.  Междувременно за една година от както е направена офертата цените на материали и труда скочиха над 20%. Така от  избраното дружество „Мериан 2003“ ЕООД постъпи искане да развалим договора и да ни върнат платените до момента пари. Тъй като делото по площадката няма да приключи скоро, а и не можем да възложим на друго дружество да изпълни ремонта по обясними причини, изтъкнати по-горе, Община Минерални бани като страна по т.д. 91/2021г. на КОС инициира преговори за споразумение с другите две страни „Симекс“ ЕООД и „Джерамис интернешънъл“ ЕООД. След преговори, продължили два месеца постигнахме споразумение за доброволно решаване на делото чрез споразумение, което на по-късен етап да се превърне и в съдебна спогодба. Според споразумението, Общината ще плати на „Джерамис интернешънъл“ ЕООД – 29 900 лв. (двадесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС или 35 800 лв. (тридесет и пет хиляди и осемстотин лева) с ДДС, което е 27 % от общата стойност на ремонта на настилката възлизащ на 132 480 лв., от които настилка – 107640 лв. и труд – 24840 лв. Останалата сума ще се поеме от  „Симекс“ ЕООД и „Джерамис интернешънъл“ ЕООД. Освен това Община Минерални бани има задължение към „Симекс“ ЕООД по влязло в сила решение по т.д. 113/2019г. на ХОС на стойност – 24 287.68 лв. Двете страни водим преговори неустойката и разноските по т.д. 91/2021г. да бъдат прихванати срещу задължението от  24840 лв. и да не търсим пълния размер на неустойка, защото това ще доведе до продължително и скъпо съдебно производство. Прецених, че е по разумно училището и всички спортуващи хора в Минерални бани да имат скоро нова площадка вместо да отложим това за дълго време напред. За това предлагам да дадете мандат на Кмета на Община Минерални бани и главния счетоводител, като лице полагащо втори подпис на документ свързан с извършване на разходи, да сключат  споразумение по  търговско дело № 91/2021г. на КОС със „Симекс“ ЕООД и „Джерамис интернешънъл“ ЕООД съгласно приложения проект.

Общинският съвет на Община Минерални бани, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, взема  решение и одобрява споразумение съгласно приложения проект 1.

Тази вечер десант от звездни актьори на сцената в Созопол

Няма къде другаде да видите толкова много звезди на хумора освен в Созопол.Това ще е истинската звездна актьорска вечер. Участие ще вземат едни от най-актуалните и обичани български артисти – Аня Пенчева, Мария Сапунджиева, Иво Аръков, Кирил Ефремов, Руслан Мъйнов, Ненчо Илчев, Албена Михова, Евгени Будинов и специалната гост-звезда неповтормият Мариус Куркински, който в първите дни след обявяване на събитието бе „гост-загадка“ на самия афиш.

В звездната актьорска вечер ще има и много танци, балет, модерно озвучаване и осветление и още гост-звезди, които лека полека ще се разбират в следващите дни. Не пропускайте да си подарите една прекрасна лятна емоция под звездите в Амфитеатър „Аполония” – Созопол! Ще бъде една незабравима вечер с прекрасни артисти и изпълнители, ще има много смях и забава, обещават организаторите. Ако по това време сте избрали Созопол, забавлявайте се по подобяващ начин! Събитието ще бъде на 29 юли от 20.30ч. в Амфитеатър „Аполония” -Созопол.Билети се продават на касата на касата пред Амфитеатъра всеки ден от 18 до 21.30ч.. За повече информация и резервация тел.0894/898-098-Маруся Русева /организатор Арт ателие/.

Общинският съвет в Мъглиж заседава днес

Общинския съвет в Мъглиж провежда поредното си заседание от 15,00 часа днес в заседателната зала на община Мъглиж. В проекта за дневен ред са включени общо 12 докладни записки. По-важните от тях касаят финансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища през 2022/2023 учебна година.

Ще бъде разгледано и предложение за включване на общинските детски градини и училища в списъка на средищни детски градини и средищни училища. Ще бъде направена вътрешна корекция по бюджета и Капиталовата програма на Община Мъглиж, както и изменения на Бюджета на Община Мъглиж към 30 юли т.г. Сред останалите проекти за решения са одобряване на ПУП, отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, издаване на разрешително за водовземане на минерална вода, както и предоставяне по наем на помещения – публична общинска собственост.

Фестивалът „Дионисиеви дни” започна в Царево

Фестивалът на виното и добрата храна „Дионисиеви дни“ ще се проведе в Арт зоната на централната улица в град Царево на 26, 27 и 28 юли 2022 г. Изложението се осъществява с подкрепата на Община Царево, в партньорство с Бургаската лозаро-винарска камара „Южно Черноморие“. „Дионисиеви дни“ се провежда за шести пореден път в Царево, а в него ще вземат участие компании – лидери в производство на български вина и спиртни напитки, както и производители на висококачествени  хранителни и козметични продукти. Ще бъде проведен конкурсът за най-добро вино. Оценяването ще бъде извършено от жури от специално поканени професионални технолози от Бургаската лозаро-винарска камара – Димитър Славов и Парашкева Янева. Те ще оценяват вината по световно признатата 100-точкова система на Робърт Паркър. Конкурсът ще е в две категории – за сухо розе и за плодово вино. Ще има и награди на публиката за най-добрата храна и за най-добрата ннапитка. Ще бъде връчен приз за най-атрактивния и най-посетения щанд. Ще има арт програма с певицата Преслава Минасян и бодиарт с Теодора Калчева. Специална атракция на фестивала за втори път са африканските охлюви на Петър Калинов. Ще има безплатни дегустации на вината на избите – Балар, Заара Естейт, Даробас, Сарандиев, Реалити, Албена Симеонова, Умно вино, Vinoar. Участник ще е водка Роузи – с натурална розова вода, както и здравословната напитка Комбуча. Доброто мезе ще е представено от фирма Белинташ, Велико и Ла поркета. Ще има натурална козметика, както и ръчно изработени дървени съдове, прибори, дъски за рязане, глинени гювечи, стъклени чаши с принтирани закачки.

Забраниха косенето на тревни площи в Минерални бани

Заради опасност от пожари забраниха косенето на тревните площи в община Минерални бани. Заповедта на кмета на общината Мюмюн Искендер е базирана на заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов, с която от 25 юли до 7 август 2022 г. включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, чрез косене. Със същата заповед се ограничава косенето на трева, машинно почистване (мулчиране) и почистването на храсти.

Целта на налаганите ограничения е отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари. Министерството на земеделието предупреждава, че при неспазване на предписанието ще бъдат налагани глоби или имуществени санкции от директорите на областните дирекции „Земеделие“, съгласно Закона за защита при бедствия. Министерството на земеделието напомня отново, че паленето на стърнища е забранено и се санкционира.

Тодор Гондов ще е новия директор на Общинския музей в Царево

Досегашният директор на Общинския исторически музей в Царево Тодор Гондов най-вероятно ще управлява културната институция още един мандат. Той е единственият кандидат, допуснат до заключителната фаза в обявения конкурс от Община Царево за длъжността.

Документи е подал още един кандидат – д-р Румен Петков. Конкурсната комисия с председател зам.-кметът Марин Димов обаче е отхвърлила неговата кандидатура, посочвайки три аргумента. Първо, Петков е представил само един екземпляр от концепцията, вместо изискуемите седем. Не е спазено и изискването концепцията да бъде представена в запечатани и ненадписани пликове. Второ, липсват документи, удостоверяващи 3 години професионален опит в съответното професионално направление, по представената от кандидата образователна и научна степен. И трето, липсва документ за трудов стаж, за удостоверяване на обстоятелството по точка 2. Община Царево ще сключи 5-годишен договор с избрания кандидат за управлението на музея, както изисква Законът за културното наследство.