Пускат два кладенеца за водоснабдяване на община Минерални бани

От ВиК – Хасково възнамеряват да ползват два съществуващи тръбни кладенеца на помпена станция „Щъркелите“ за водоснабдяване на селата Минерални бани и Татарево, става ясно от уведомление за инвестиционно предложение до директора на РИОСВ.

Двата кладенеца са изградени през 1988 г. от Редки метали – Хасково. До 2009 г. те са били включени за водоснабдяване на Минерални бани и Татарево. След това са изключени и двете села се водоснабдяват от водоизточниците на помпена станция „Ябълково“, се казва в уведомлението. През 2013 г. е издадено разрешително за водовземане от двата кладенеца на помпена станция „Щъркелите“. Поради изтичане срока на действие на разрешителното е необходимо издаване на ново, настояват от ВиК. Междувременно е извършена рехабилитация на напорен водопровод от ПС „Щъркелите“ до Минерални бани и Татарево. Изградена е пречиствателна станция за питейни води и предстои нейното въвеждане в експлоатация, след издаване на въпросното разрешително за кладенците. Предстои двата тръбни кладенеца на ПС „Щъркелите“ да бъдат включени отново в експлоатация. Те са с дълбочина по 120 метра всеки.