В Минерални бани обсъждаха стратегия на Местната инициативна група

Обществено обсъждане на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г. се проведе в община Минерални бани. Проектът е на СНЦ Местна инициативна група “Общини Минерални бани и Черноочене”.

Стратегията за новия програмен период бе представена от Здравко Сечков. Той представи социално-икономически анализ от 140 страници. Демографската картина за община Минерални бани е по-слабо изразена и дори показва увеличение на населението от 2018 година насам, което е позитивна тенденция, но като структура на населението, хората в трудоспособна възраст са с по-малък дял. Механичният прираст в община Минерални бани също е положителен, като общината има 188 души повече, но естественият прираст е силно отрицателен, което е характерно за повечето общини в страната. Хасковска област, в която се намира община Минерални бани е с най-нисък Брутен вътрешен продукт в страната, посочи още Сечков.

На фона на тази картина проектите през новия програмен период трябва да бъдат насочени към подобряване средата за живеене. Основната цел на стратегията ще бъде да се постигне балансирано и устойчиво развитие, насърчаване на дребното предприемачество за подкрепа на неземеделските производства като услуги и щадещи територията производства. Мярката за преработка на земеделски продукти през новия период е с по-малко заложени ресурси и затова се опитваме да приложим индикативно разпределение на бюджета, обясни още Здравко Сечков. Разбира се, стратегията, която предлагаме предстои да бъде одобрена, а нейният старт може да бъде даден евентуално в средата на следващата година.