Премахват паднали дървета в община Несебър

В община Несебър продължават дейностите по премахване на паднали в следствие на съботната буря дървета и храсти. С предимство се разчистват улици, тротоари, дворове на обществени сгради и образователни институции.

На територията на общината не са настъпили значителни щети върху общинското или частното имущество, но бедствието повдига въпроси относно рисковете, които растителността, локализирана в непосредствена близост до обекти от уличната, пътната, обществената и образователната инфраструктура, носи. По този повод общината е възложила изготвянето на експертна оценка за състоянието на крайпътните дървета и храсти. Очаква се анализът да набележи и подходящи за вътреселищната среда растения, които да заменят някои видове като топола и др. Община Несебър системно отстранява дървета, които представляват опасност за гражданите – директна или индиректна, поради своето разположение. Следвайки принципа на компенсаторното озеленяване за всяко премахнато дърво се засаждат две нови. Поддръжката на селищната екосистема и засаждането на млади, жизнени растения е част от съвременната политика, според която градската среда трябва преди всичко да осигурява безопасност за жителите и да гарантира сигурност на гражданите – пешеходци и автомобилисти.