Бюджетът на община Минерални бани ще бъде 12 530 447 лева

Бюджета на община Минерални бани за 2024 година приеха на заседание на Общинския съвет. На основание чл. 92 от Закона за държавния бюджет за 2024 г. и Постановление № 13 новият бюджет на Община Минерални бани за 2024 г. е в размер на 12 530 447 лева, от които 5 672 436 лева са за държавна дейност и 6 858 011 са местните приходи.

Държавните дейности се формират на основание субсидията, която Министерството на финансите дава в размер на 5 160 221 лева, преходния остатък, а в частта за местните приходи на изравнителната субсидия, капиталовите разходи и целевата субсидия за дофинансиране на други дейности.

Първоначално в проекта за дневен ред бяха включени 40 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят ма Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 15 допълнителни. Сред по-важните решения бяха предложение на кмета на общината Мюмюн Искендер, касаещо актуализиране структурата на общинската администрация. Сред останалите проекти за решения бяха приемане на Стратегия на Община Минерални бани за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2024-2027 г. Общинските съветници дадоха своето становище и относно предоставяне безвъзмездно на дърва за отопление на учрежденията от социалната сфера, както и избор на представители за състава на Областния съвет за развитие на Хасковска област.