Стихопейки поставят за летния сезон в Созопол

Във връзка с проведения конкурс „Созопол в стихопейки“ – част от Проект за облагородяване на градската среда, Община Созопол обявява, че всеки автор, изпратил своите произведения в посочения срок е включен в проекта.

Всяко одобрено четиристишие ще бъде гравирано с лазер на специално обработени дъсчици, които ще бъдат монтирани на пейки в Созопол и Черноморец. Стихове ще бъдат поставени и на избрано дърво в Морската градина на  Созопол по щадящ за растението начин. Срокът за реализацията на проекта е до началото на летния сезон.