Етнографският музей в Жълти бряг разказва за Стамболовския край

В с. Жълти бряг, община Стамболово в момента функционира Етнографски музей, който отразява културата и бита на местното население от този край. Създаден през 1980 г. етнографския музей  в с. Жълти бряг съхранява богата експозиция, свързана предимно с културната традицията на населението в стамболовския край, Тракия и Родопите, неговото културно и стопанско развитие през годините на Възраждането.

В колекциите му земеделието и животновъдството са представени като основни поминъци на населението от региона. Открояват се народни носии, килими, медни съдове, керамика, старинни оръжия, изделия от дърворезба, накити и църковна утвар, шити и плетени дантели.