Стамболово партньор по проект с Гълъбово и Горна Оряховица

Община Стамболово е партньор по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово”. Той се финансира чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Изпълнява се в партньорство с общините Гълъбово, Горна Оряховица и Утгард АС, Норвегия. Вчера на онлайн встъпителна среща, в която участваха представители на трите български общини и на норвежкия партньор Утгард АС, бяха разпределени задачите между партньорите при реализирането на проекта. Проектът предвижда подобряване на компетентността на общинските служители в областта на предприемане на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени.