Нова вело алея финансирана по проект откриха в Царево

На церемония в град Царево официално бе открита новата вело алея, изградена по проект “Велосипедни алеи в Къркларели и Царево” /”Cycling routes in Kirklareli and Tsarevo”/ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – IPA CBC България-Турция 2014-2020.

Символично лентата на готовия обект бе отрязана от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и Билал Кушоглу – генерален секретар на партньора по проекта Специална провинциална администрация Къркларели, Турция. Децата от Велоклуб Царево и партньорите по проекта се включиха в обиколка – състезание по новата алея. Със средствата по проекта Община Царево изгради продължение на съществуващата велоалея от Зона Север до селищно образувание Арапя и така се реализира още един етап от велоалеята, свързваща гр. Царево и село Лозенец. Новата велоалея е с дължина 1402 метра и е изпълнена от бетон, както и изградено осветление по трасето.

След откриването на новия обект се проведе пресконференция за представяне резултатите и официално закриване на проекта. Събитието е двудневно, като на втория ден – 11 октомври, гостите ще разгледат музея и местните забележителности. Основната цел на проекта е повишаване на привлекателността на района и постигане на устойчиво развитие на културния и природен туризъм, подобряване на социално-икономическото състояние чрез удължаване на туристическия сезон, увеличаване на броя на туристите, посещаващи региона и увеличаване на времето на престоя там, повишаване на приходите от туризъм и инвестиции и възможности за заетост.

Специфичната цел на проекта е засилване на трансграничното сътрудничество между Община Царево и Специална провинциална администрация в Къркларели в областта на устойчивото развитие на туризма, подобряване на достъпа до селищно образувание Арапя и изграждане на туристически обект сървайвър парк в село Мюселим. Освен строителните работи по обектите, по проекта се проведоха срещи на екипите и администрациите, с което се цели да се засили трансграничното сътрудничество между двата региона и повиши административния капацитет, както и да бъдат планирани нови съвместни проекти.