Община Мъглиж с четири енергийно независими сгради

„Преди да се разрази настоящата криза в Енергетиката, в началото на 2021 година, общината постави началото на енергийно независими сгради, като изгради четири фотоволтаични централи, които съумяхме да финансираме през Фонд ФЛАГ“. Това сподели кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов. „Ние сме единствената община която през последните десет години два пъти осъди Държавен фонд „Земеделие“. Първо ги осъдихме преди 5-6 години за две читалища, тези в селата Дъбово и Тулово, на обща стойност 650 000 лева. И сега за втори път, пак по Програмата за развитие на селските райони, но за около 7 000 000 лева.“ Част от творчески инициативи в културния календар на малката община са припознати като атракция не само в регионален, а и в национален мащаб, подчерта кметът.