Групата на ГЕРБ в Общинския съвет на Несебър се разпусна

Недялко Йорданов от Обзор положи клетва в Общинския съвет – Несебър. Избраният от Местна коалиция „Съюз на свободните демократи”, той се закле пред председателя Румен Кулев, а след това Йорданов подписа клетвения лист пред  упълномощената Десислава Николова – секретар на Общинската избирателна комисия. Преди да започне същинската част на Общинския съвет председателят Кулев оповести пред присъстващите общински съветници, че съветниците  Александър Стоянов и Михаил Минчев напускат ГЕРБ – Несебър и се обявяват за независими съветници. По този начин групата съветници от ГЕРБ в Общинския съвет се разформирова и групата се заличава. Съветникът Христо Яръмов си остава  от ГЕРБ, а  Константин Лефтеров от Движение-21. По-рано Благой Филипов напусна ПП МОРЕ и се обяви за независим. И аритметиката показва, че фактически независимите съветници в Общинския съвет са петима. По точка 8 съветниците гласуваха за допълнително възнаграждение на кмета на община Несебър и кметовете на населените места по 520 лв, считано от 01.04.2022 г.  В местния парламент, освен кмета на Община Несебър Николай Димитров, присъстваха и тримата му заместници: Иван Гургов, Виктор Борисов и Лазар Япаджиев.