Детски кът на работното място вече работи в община Стамболово

Детски кът на работното място – това вече е факт в сградата на община Стамболово. 18 родители към момента са се възползвали от почасовите грижи, предоставяни в детския кът за децата си. Идеята на занималнята е служителите да бъдат спокойни, докато работят.

Всяка сутрин в 8.00 часа детски кът Стамболово отваря врати за децата на служителите от общинската администрация, които са на възраст между 3 и 12 години. В детския кът са обособени две зони – за по-малките и за по-големите деца, като заниманията са съобразени с нуждите и възрастта на децата. Има обособен кът, където по-малките могат да се занимават с индивидуални или групови игри и рисуване. А в другия кът – децата  в по-голямата възрастова група от 7 до 12 години, могат да подготвят своите домашни или да играят занимателни игри. Освен игри и забавление, децата в детския кът получават нещо още по-ценно – приятелство и любов от двама обучени детегледачи. Детският кът в Стамболово е създаден по проект „Детски кът Стамболово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е със срок от 15 месеца. Интересът към детския кът расте и услугата ще продължи и след приключване на проекта.