Кметът д-р Душо Гавазов: Община Мъглиж инвестира в инфраструктура

Държавната капиталова субсидия за община Мъглиж отиде основно за реконструкция и рехабилитация на част от централния парк в село Ягода, граничещ с вертикалната планировка на банския комплекс в селището. Това каза кметът на община Мъглиж, д-р Душо Гавазов. С тези пари изградихме голям паркинг, който да приема гостите на банския комплекс, както и две довеждащи улични артерии, за да можем да завършим цикъла. За целта предвиждаме около 270 000 лева.

Освен това през държавната капиталова субсидия са изградени бордюри с дължина 6000 линейни метра в село Ягода. Ние изграждаме водопроводна мрежа и цялостно асфалтиране на улични платна в селото с пари по Постановление 403 на МС от края на миналата година. Затова беше необходимо да инвестираме и в бордюри, като необходимата сума бе 250 000 лева. Останалата част от държавната капиталова субсидия бе разхвърлена по различни обекти със статут на основни ремонти. Част от капиталовата субсидия отива за обезпечаване на вноските към фонд ФЛАГ във връзка с инфраструктурните проекти, които вече реализирахме на територията на общината. Това са четирите фотоволтаични централи, банския комплекс в село Ягода, както и оградата от южна, източна и западна страна на ромския квартал „Свобода“, а така също и за климатичната инсталация на общината.