Община Мъглиж приключи няколко значими проекта през годината

Основният проект, който община Мъглиж завърши през тази година е банския комплекс в село Ягода. Това сподели кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов.

Вторият голям проект е изграждане на водопроводна мрежа с последващо асфалтиране на уличните платна в Ягода. Общата стойност на проекта е близо 2 млн. 650 хил. лв. Асфалтиране на около 11 км общинска пътна мрежа, като основните пътни артерии – с. Дъбово – с. Юлиево, с. Тулово – гр. Мъглиж, с. Юлиево – Сушилни, с. Шанево, Люляк и още няколко пътни отсечки са напълно рехабилитирани. Другият ни голям проект е т. нар. воден цикъл – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в село Тулово с около 4,2 км довеждащ водопровод и колектори от Мъглиж към с. Тулово. Парите са от ПУДООС в размер на 5 млн. 550 хил. лв. Друг голям проект е цялостна реконструкция и рехабилитация на автогарата в с. Ягода. Селото е курортно място от местно значение, такива са 35 в цялата страна, каза още градоначалникът д-р Душо Гавазов.