Община Стамболово с Програма за опазване на околната среда

В община Стамболово са разработили Програма за опазване на околната среда за периода 2023-2028 г. по проект „Партньорство на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, който се финансира от програма „Добро управление“. Кметът на общината Аднан Йълдъз се е обърнал към гражданите да изпращат своите мнения и предложения, които да влязат в Програмата за опазване на околната среда 2023-2028 г. През декември се предвижда обществено обсъждане на програмата.