Тракийска гробница е съществувала и край град Мъглиж

Малцина са хората, които знаят, че в землището на град Мъглиж е съществувала Тракийска гробница, почти двойник на Казанлъшката. Мъглижка гробница е открита по време на спасителни археологически разкопки по време на два сезона обхващащи летните месеци на 1964 и 1965 година. Намирала се е на около 3 км западно от град Мъглиж, в местността „Мочера”.

Откритието ѝ е свързано с подготовката за строителството на филиал на Завод „Арсенал”. Гробницата е открита в могила с височина 13 метра и диаметър при основата 48 метра. Могилата е част от голям могилен некропол, разположен върху голяма площ близо до южните склонове на Стара планина. В годините преди откритието на тронното съоръжение, множество случайни находки от този район свидетелстват, че наблизо е съществувало значително антично селище, към некропола на което са принадлежали и самите надгробните могили. Мъглижката гробница е функционирала като фамилен мавзолей използван продължително време за неколкократни погребения