Обсъдиха публично план-сметката на община Тунджа

Публично обсъждане на план-сметката за 2023 г. за такса битови отпадъци на община „Тунджа“ се проведе от 12 часа вчера в конферентната зала на общината.

От 23 ноември 2022 г. на страницата на община „Тунджа“ е публикуван проектът на план-сметката на общината за следващата година, уведомлението и проекта за решение, което ще бъде предложено на Общински съвет. Всеки заинтересован може да се запознае с тяхното съдържание и в рамките на едномесечния срок да представи предложения.