Търсят фирма за ремонт на пътя Царево – Малко Търново

12 са отворените оферти в обществена поръчка за избор на изпълнител на основния ремонт на 58,6 км от второкласния път Царево – Малко Търново. Пътят е основна връзка между двата града, като по него преминава основния трафик от Южното Черноморие към Република Турция.

Участъкът, предвиден за ремонт, започва от кръстовището с пътя Царево – Резово в Царево, преминава през селата Изгрев и Кондолово и завършва при Малко Търново. Настилката на отделни места е силно амортизирана с мрежовидни пукнатини, деформации и слягания. Освен ремонт на настилката и подобряване на отводняването е предвидено обновяване и на четирите мостови съоръжения в пътната отсечка. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 600 календарни дни и започва от датата на подписване на протокола за откриването на строителната площадка. Прогнозната стойност на обществената поръчка е88 млн. лв. без ДДСи ще се финансира от държавния бюджет по програма „Основен ремонт“ на АПИ.