Деня на храбростта ще честват в Созопол

Общинският съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, и резерва, и клуб „Българка”, канят своите членове и симпатизанти, граждани и гости на община Созопол на Празника на съюза – 6 май – Ден на  храбростта. Празникът Гергьовден ще бъде отбелязан с водосвет на знамената на Общинската организация пред църквата „Свети Георги”. Малко по-късно ще бъдат положени венци пред арката на загиналите във войните, на входа на градската градина.

Фотоволтаична централа от 30 мегавата ще строят край Мъглиж

Община Мъглиж взе решение за учредяване право на строеж на „Агроконсулт инвест” ЕООД за изграждане на фотоволтаична централа с индикативна инсталирана мощност 30 мегавата в поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на град Мъглиж.

Фирмата е заявила, че ще ползва фотоволтаичната централа за срок от 30 години. Освен заплащене на цената на правото на строеж, дружеството предлага инвестиционна програма за подпомагане на развитието на Община Мъглиж в размер на 250 000 лева за изграждане на инфраструктурни обекти, които ще бъдат предоставени до месец септември 2026 г. Съгласно реда, определен в Закона за общинската собственост и действащата в Община Мъглиж Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, учредяване право на строеж може да се извърши след Решение на Общински съвет, по пазарни цени, определени от лицензиран оценител. Пазарната оценка на срочното право на строеж върху описаните земеделски земи, за срок от 30 години, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти Боряна Мънева, е 130 000 лева.

Мерки срещу пожари вземат в община Минерални бани

С настъпването на пролетното засушаване се усложнява и противопожарната обстановка в община Минерални бани. По традиция със затоплянето на времето започва почистването на дворовете на жилищни сгради, селскостопански и вилни имоти от сухи треви, клони и стара листна маса.

Обикновено събраните отпадъчни материали се изхвърлят на определените места като контейнери, сметища, площадки за отпадъци и други подобни. Но не са редки и случаите, когато отпадъците се изгарят, и то на неподходящи за целта места, без да са взети необходимите мерки за недопускане на пожари. Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на вятър огънят може за кратко време да обхване големи площи. Пожарникарите напомнят на жителите и гостите на общината, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено! За недопускане на пожари следва да се спазват следните противопожарни правила: Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст. Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. Никога не оставайте запален огън без наблюдение! Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. Не палете огън в гората освен на специално обозначените и устроени за целта места. Преди да запалите огън, се уверете, че има осигурени количества вода за гасене при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Ако забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.