Плажът на Черноморец се намира в трагично състояние

След старта на официалния летен сезон плажът в Черноморец е в трагично състояние. Пясъчната ивица е обрасла с трева, а по средата минава и канал с дъждовна вода. Наемателят Георги Мавров обясни, че не може да приведе в ред плажа, защото няма подписан договор. Той е платил наемната си такса от 80 000 лева още през април. До момента обаче Министерството на туризма така и не му е върнало подписан договор за наем. Мавров е спечелил търга за наем в средата на март. През април от туристическото ведомство му изпращат фактура за годишната такса, но не и подписан договор. Георги Мавров се притеснява, защото плажът трябваше да бъде готов до 1 юни. След тази дата той няма право да вкарва тежка техника, а без такава тревата няма как да бъде премахната. Отделно заведенията по плажната ивица вече са си наели персонал, но тъй като официално все още няма наемател на плажа в Черноморец, те не могат да започнат работа.

Откриха процедура за създаване химн на община Мъглиж

Общинският съвет в Мъглиж откри на последното си заседание процедура за създаване на химн на общината. Всеки един град в България се свързва със неговите символи – герб, знаме и химн. Това са символи, които пряко говорят за неговата история, неговото настояще и бъдеще.

Химнът на град Мъглиж трябва да  изразява самочувствието, силата на традицията и гордостта на гражданите й. Химнът звучи в случаи на национални и официални празници, при отбелязване на празника на града, при издигане знамето на общината, при посрещане на гости от висок ранг, при връчване на награди в тържествена обстановка и при честване на събития с важна роля за общината. До този момент Мъглиж няма утвърден химн, който да бъде част от символите на града и да го представлява. В навечерието сме на 45 г. от създаване през 1978 г. на селищни системи, във връзка с което Мъглиж става административен център на селищно образование, община, със селата: Ягода, Тулово, Дъбово, Шаново, Юлиево, Радунци, Борущица и Селце. Или по-точно казано преди почти 45 г. община Мъглиж придобива съвременния си териториален облик. До 1978 г. в състава на общината са включени само гр. Мъглиж и с. Селце. Четиридесет и пет години общината успешно работи и се развива с бързи темпове. Тази годишнина е основателен повод за стартиране на процедура по написване на химн на гр. Мъглиж, като административен център на Община Мъглиж.

Минерални бани с най-висока продължителност на живота

Община Минерални бани е с най-висока средна продължителност на живота в област Хасково – 76,3 години. Това сочат данните на Националния статистически институт. Някои отдават това на чистия въздух и минералната вода. Тук има и най-много столетници на глава от населението през последните години.

73.1 години е средната продължителност на живота на населението в Хасковска област. За страната тя е 73.6 години, като най-висока е в Кърджали – 75.5 г., а най-ниска е във Видин – 70.5 г. Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 77.4 години. Спрямо 2011 г. през 2021 г. при мъжете се наблюдава намаление на средната продължителност с 0.3 години, докато при жените остава непроменена. Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.4 години по-висока – 74.4 г., отколкото в селата – 71.9 г. Спрямо 2011 г. за населението в градовете е намаляла с 0.3 г., а за селата – с 0.1 г. За хората, достигнали 65-годишна възраст, очакваната продължителност на живота е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13 и 17.1 г.