Силна буря нанесе огромни щети на два плажа в Созопол

Силната буря и проливните дъждове са нанесли огромни щети на морските плажове „Созопол – централен“ и „Хармани“. Концесионерът на двата плажа сигнализира, че снощната буря е причинила големи поражения и на двете пясъчни ивици. Пороят е образувал огромни канали и коловози.

На плаж  „Хармани“ по-голяма част от пясъка е отнесен в морето. „Необходими са спешни мерки за запазването на ивиците, тъй като доста пясък е отнесен в морето. Концесионерът, ще направи всичко необходимо, за да отстрани всички щети и да възстанови изцяло пясъчните ивици. Проблемът обаче с градската инфраструктурата остава нерешен и при следващи дъждове ситуацията ще се повтори. За пореден път ще вложим огромни средства и сили за да възстановим напълно двете ивици, да ги приведем в безупречно състояние, в каквото бяха до преди часове. Отправяме призив към компетентните институции да вземат спешни мерки, така че проблемът с наводненията в Созопол да бъде кардинално решен“, коментира концесионерът на „Созопол – централен“ и „Хармани“ Кирил Спасов. Той обясни, че плажовете в Созопол са най-уязвими и се увреждат сериозно при всеки обилен дъжд, тъй като се намират в най-ниската точка на града, през която преминава водосборът. „Дъждовните води от улиците се изливат с огромна сила надолу към ивиците и отнасят пясъка в морето. Това се случва по няколко пъти всяка пролет и есен. Тази година сме в подобна тежка и критична ситуация за трети път, което ни струва сериозни финансови средства. В тези трудни времена и в период на криза да възстановяваме по няколко пъти в година плажните ивици вече е непосилно“, обясни Спасов. Той допълни, че е подготвил писма до Министерството на туризма, Община Созопол, с които уведомява, че ще използва необходимия ресурс за отстраняване на щетите във време, в което да не се пречи на плажуващите. 

Община Мъглиж спечели проект по Норвежкия механизъм

Профилът на Община Мъглиж предполага активно участие по Европейски проекти, други донорски и алтернативни програми, поради силно лимитирания общински бюджет. Успехът на общинска администрация със спечелването на този проект по Норвежкия механизъм е гаранция за устойчивостта на добрите практики, внедрени и използвани в образователната система на Община Мъглиж за превенция от ранно отпадане от системата на предучилищно и училищно образование на деца от уязвими групи. Това е веруюто на общинското ръководство, че чрез ранна интеграция и реинтеграция на децата в образователната система, може да се гарантира трайното им присъствие на активния трудов пазар в бъдеще. Община Мъглиж подписа договор с МОН и стартира изпълнение на проект № BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Основната цел на проекта е да се създадат възможности за всеки да живее здравословно, отговорно и независимо, чрез изграждане на 3 хъба за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства на територията на общините – Мъглиж и Николаево. Чрез създаването на хъбовете ще се повиши качеството на живот на уязвимите групи, ще се даде възможност за социална подкрепа на семействата и на техните децата, което ще подобри социално-икономическите условия за живот. Ще бъде изграден спортно-игрови салон в ДГ „Камбанка“ гр. Мъглиж, което ще даде възможност на всички детски градини на територията на Община Мъглиж да използват пространството за работа с деца от целевата група. Предвижда се разработване и прилагане на иновативна интердисциплинарна спортно-игрова методика за деца от 0 до 6 г. Ще бъдат назначени здравни и образователни медиатори, спортни обучители, които ще подпомагат работата на педагозите. Общият размер на допустимите за финансиране разходи е 499,759.23 евро, като предоставеното от програмата финансиране е 100 %. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Минерални бани с най-малко дъжд в Хасковска област

Община Минерални бани с най-малко дъжд в Хасковска област през последните два дни – 0,1 литра на квадратен метър. Най-много дъжд през последното денонощие в Хасковска област е валял в хасковското село Елена – 27.8 литра на квадратен метър, съобщиха от метеорологичната обсерватория. В Хасково количеството на валежа е 2.2 литра на квадратен метър, Димитровград – 2.6 литра. Няма данни за паднали градушки в региона. За днес прогнозата е за слънчево време с максимални температури около 27 градуса, като не се очакват нови валежи.