В община Несебър ще подменят стари отоплителни уреди

Община Несебър стартира подготовката на еко проект по програма за подмяна на стари отоплителни уреди и печките на дърва и въглища с екологични алтернативи. Целта е да се намали замърсяването на въздуха от битовото отопление. В резултат ще се подобри и  живота на хората в района, и състоянието на околната среда.  За да се повиши качеството на атмосфрения въздух е необходимо да бъдат извадени от употреба старите отоплителни устройства на твърдо гориво и да се предоставят за рециклиране. На тяхно място безвъзмездно се предлагат екологични уреди за отопление като термопомпи, климатици клас А++, котли и камини на дървесна биомаса (пелети, дървесен чипс), включително доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди. Общината ще стартира информационна кампания за предварително проучване на желаещите лица за подмяна на отоплителните уреди, а за одобрение по проекта могат да кандидатстват и физически,  и юридически лица при определени условия, допълнително посочени. Проектът за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото  отопление се подготвя по  Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Мярката за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво  по приоритет „Въздух“ се очаква да бъде отворена през първото тримесечие на 2023г.

Душо Гавазов: Финансовата рамка на общините е от миналия век

Бих излекувал малките общини от неглижирането на проблемите им, от страна на националните управления, през годините. Това заяви кметът на община Мъглиж, д-р Душо Гавазов. Най-големият проблем на общините с профил на нашата е, че общините в Централна и Западна Европа използват европейските средства, финансирането от различни алтернативни и донорски програми, за надграждане на адекватни национални бюджети, осигурени от държавата. В България малките общини използват европейските, алтернативните, различните донорски програми, като основен финансов инструмент за решаване на проблемите си. Това се налага заради изключително лимитираните и неадекватните общински бюджети, обобщи д-р Гавазов. Той допълни, че през 1999 година е правена последната генерална промяна във финансовата рамка на общините. „Говорим за един период от 22-23 години. Смятам че времената в които живеем са изключително динамични, а сега сме лишени и от възможността да прогнозираме какво ще се случи утре, така че за мен това е основен проблем.“