Старият Несебър може да загуби статута си списъка на ЮНЕСКО

Съществува реална опасност Старият Несебър да загуби статута си на град, който е в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. За това предупреди служебният министър на културата Велислав Минеков. Страната ни и Община Несебър не изпълняват препоръките на световната организация и вече 15 години не се приема план за опазване на наследството на старинния черноморски град.

Старият град на Несебър е единствения град у нас в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Ако не бъдат приети препоръките на ЮНЕСКО за опазване и управление, може да изгуби статута си. „Основно е планът за опазване и управление на Несебър, защото от 2009 година няма и нещата са критични. Възможно е в много скоро време Несебър ба се определи като т.нар. Застрашен статут, а след това да ни извадят изобщо от списъка на Световното културно наследство, което би било ужасяващ факт. Не е свързано само с чувството на срам, а щетите ще бъдат огромни. Ще доведе до икономически щети за туризма и невъзможност за съдействие от страна на ЮНЕСКО“, заяви служебният министър на културата Светослав Минеков. „Вече 15 години с колегите от общинската администрация се стремим да изпълняваме всички препоръки, всички изисквания на ЮНЕСКО и всичко това, което е правено относно съхранение и консервация на паметниците, го изпълняваме с огромна отговорност. Трябва да отговорим на всички тези предписания, за да може да запазим Несебър сред градовете на Световното културно наследство“, каза кметът на Несебър Николай Димитров.

„На първо място да се съобразим с нашия Закон за нашето културно наследство, но дори това не го правим. Има наставления на ЮНЕСКО, които въобще не са погледнати. Това е серия от нещастия дори незаконно строителство. 2013 година сме имали един план, който е бил в добро състояние, но, за съжаление, отново е бил оставен на страна и са започнали корекции, които продължават до ден днешен“, добави Минеков. „В началото ми беше много трудно да говоря на тази тема, но искам да благодаря на всички наши съграждани, защото те разбраха, каква е ползата да се продължава този статут и ние сме взели решение и сме премахнали алейната търговия по улиците“, заяви кметът на града.“Щетите вече съществуват в града и за съжаление на много места е видимо, какво се е случило“, отговори Минеков.

Акваторията на стария град на Несебър е изрично включена и е била мотив за ЮНЕСКО за обявяването на града за Световно културно наследство. „Причината е добре запазения морски ландшафт на града и многото археологически обекти на сушата и под вода. Значителна част от античния и средновековен град е под вода и ако и не 1/3 от вековния град“, каза директорът на Центъра по подводна археология в Несебър Найден Прахов. „Хора със специални интереси са решили да разширяват търговското и рибарско пристанище и са използвали някакви огромни буни от бетон, които са спуснали върху археологията, която не е проучена и как ще бъде лекувано това място не е ясно“, заяви служебният културен министър. Община Несебър има само едно пристанище, което стопанисва и това е Рибарското пристанище. „В момента цялото министерство работи и се надявам до 2-3 месеца този план да го имаме и да го изпратим в ЮНЕСКО за одобрение“, каза Минеков. „Длъжни сме да започнем да работим съвместно всички институции, държавни и общински, за да може да се справим и да защитим както България, така и името на Несебър в списъка на градовете на Световното културно наследство“, заяви кметът на града.

Община Минерални бани ще кандидатства с три проекта

Общинският съвет в Минерални бани проведе своето 25-то редовно заседание на 15 ноември т.г. Началото ще бъде дадено в 11,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 15 докладни записки, но преди началото на заседанието Председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени 8 нови.

Сред по-важните проекти за решения бяха кандидатстване на Община Минерални бани с проект по Инвестиционна програма Минерални води. Местният парламент прие Механизъм за управление и разпределяне на средства и субсидии за междуселищни и пътнически превози от Областната транспортна схема – квота на община Минерални бани. Съветниците утвърдиха индивидуална месечна основна заплата от 1400 лева на управителя на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. Те се произнесоха и относно отпускането на еднократни финансови помощи за двама жители на общината в неравностойно положение.

Местните парламентаристи взеха и решение относно кандидатстване на Община Минерални бани с проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд”. Програмата е за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ плюс. Другият проект, по който ще кандидатства Община Минерални бани е по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”.

Сред останалите проекти за решения бяха отдаване под наем на имоти от Общинския поземлен фонд, преобразуване на имоти от публична в частна общинска собственост и разрешения за изработване на Подробни устройствени планове за имоти.