Обновяват фермерския пазар в Несебър

В изпълнение на строителната си програма по осъвременяване на градската среда Община Несебър извършва основен ремонт на общинската инфраструктура в ж.к. „Младост“ в Несебър. Част от дейностите включват цялостна реконструкция, разширение и модернизация на съществуващия в комплекса фермерски пазар, с цел предоставяне на по-широка изложбена търговска площ за земеделска продукция на открито.

Пазарът, който съществува в от ж.к. „Младост“  повече  10 години, е създаден, за да даде възможност на производителите на селскостопански продукти от региона да предлагат своята стока пряко, без борсово посредничеството, при директен контакт с потребителите. В резултат от извършващата се в момента цялостна реконструкция на пазарното пространство значително ще се подобрят условията за пласмент на продукцията на местните фермери. Новата площадка е повдигната, разширена и заравнена. Търговските клетки се увеличават на 10 броя, като всяка една от тях е снабдена с електричество. Пазарът ще бъде включен във ВиК мрежата, а за удобство на търгуващите се изгражда тоалетна и сервизно помещение. Предвидена е покривна конструкция тип козирка и лед осветление.

Община Несебър има изградена политика и дългогодишна традиция в подкрепа на производителите на екологично чисти фермерски продукти. Фестивалът на меда, който общината провежда от 23 години, е една от най-старите ежегодни прояви в местния събитиен календар. Общината е ангажирана в развитието на преките взаимоотношения между местните производители на селскостопанска продукция и гражданите на Несебър, защото натрупаният през годините значителен опит показва, че директният контакт между фермер и потребител способства за по-добрите условия на търсене и предлагане и постигане на конкурентни цени на стоките от първа необходимост. След края на реконструкцията на общинския фермерски пазар ще бъде преасфалтирано  площадното пространство пред него, предстои реновиране на кварталната детска площадка.  Подмяната на тротоарната настилка в ж.к. „Младост“  е на финал.

Награда за Антологията “Настройване на цигулките”

Антологията “Настройване на цигулките”, в която участва Диана Тенева е отличена с наградата на Американското хайку общество за 2023 г. В редакторският екип на антологията са Людмила Балабанова, Георги Георгиев и Илиана Илиева.

„Настройване на цигулките“ е антология от 128 български хайку от 53 поети, подредени в 14 поредици, всяка от които започва с известно западно стихотворение. Стихотворенията са отпечатани на български (горе) и английски (долу). Началната последователност започва с последните четири реда от стихотворението на Йейтс, „Сред деца в училище“, което завършва с въпроса: „можем ли да отделим танца от танцьора?“ Хайку стихотворението на Диана Тенева:

нарастваща луна

всички отговори

в люлчина песен

За разлика от други антологии, които предлагат голямо разнообразие относно стил, тон, предмет и умения, Tuning Up the Violins се чете като работа на един автор по отношение на същите тези качества. Това е признание за високото качество на самите стихотворения, както и за умелата редакция и композиция на Балабанова. Ето едно хайку от Илияна Стоянова:

бавен танц

сърцето изпреварва

ритъма