Одобриха над 800 000 лева за пътна инфраструктура в Асеновград

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Асеновград ще се предоставят средства в размер до 830 917 лв. с ДДС за изграждане на елементи на общинска пътна инфраструктура: „Улица по общински път с ИД № 00702.506.148 в ПЗ „Север“ и връзка с ул. „Индустриална“ и Водопровод и канализация по общински път с ИД 00702.506.148 в ПЗ „Север“. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Завод за производство на ски“ в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив на „Амер Спортс България“ ЕООД. Инвестицията по проекта е в размер на 10.7 млн. лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 125 нови работни места. Общината предвижда проект, в който градският транспорт ще има достъп до промишлена зона „Север“. Това ще даде възможност на служителите на заводите в района да използват градския транспорт, ще спомогне и за намаляване на вредните емисии. Градският транспорт е от ключово значение за функционирането и развитието на промишлените зони.

Новоизградената довеждаща техническа инфраструктура ще обслужва и други ползватели, които досега са нямали изградена пътна и водопроводна мрежа. Това са имоти с номера: 00702.506.152 – урбанизирана територия; 00702.506.55 – урбанизирана територия, общинска собственост; 00702.506.57 – урбанизирана територия. Ползватели на инфраструктурата след нейното въвеждане в експлоатация ще бъдат следните дружества: „Амер Спортс България“ ЕООД, „Калцид“ АД, „Комексмаш – Васил Пиринков“ ЕООД, „Илиев Плат“ „Нови текстил“ ООД, „Виктория инвестмънт – ВИП“ ЕООД и всички други бъдещи ползватели.

Публично обсъждане на проекта за бюджет в Минерални бани

Публично обсъждане на проекта за бюджет проведоха в община Минерални бани. Обсъждането се състоя от09,00 часа на 17-ти август т.г. в голямата зала на общината. То се проведе на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси при следния дневен ред. Най-напред бе представен проекта за общински бюджет за 2023 г. Присъстващите от местната общност изказаха становища, мнения и предложения. Изготвен бе протокол, който е неразделна част от проекта за бюджет при предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.