Шишеядът в Асеновград набира популярност

„Шишеядът“ в Асеновград продължава да набира популярност. Общинското ръководство изказва благодарности на всички, които ползват съоръжението и участват в опазването на околната среда. И отправя апел към хората: преди да изхвърлят шишетата си в „Шишеяда“ да ги смачкат (пресоват) и да отстранят капачката.

Целта е да се ползва максимално рационално пълният обем на инсталацията. Капачките пък са от различен от бутилките материал, което допълнително усложнява обработката на събраното количество. Затова за тях е поставено метално зелено сърце – в непосредствена близост до „Шишеяда“. Периодично служители от отдел „Екология“ към община Асеновград почистват двете съоръжения, като предават събраните материали на съответните пунктове за рециклиране.