В мрежите задават въпроса “Защо Чирпан е толкова мръсен?”

Все повече чирпанлии задават въпроса “Защо градът ни е толкова мръсен?” в социалните мрежи. Коментарите са най-разнообразни, но преобладаващата част са безхаберието и неглижирането на проблема от тези, които трябва да се погрижат за това, Чирпан да бъде един добре подреден и красив град.

Някои от тях сравняват града си със съседния Първомай и констатират огромно изоставане. Други стигат до крайности, искайки градът да се премести в област Пловдив, където ще има по-добри шансове за развитие. На фона на предстоящите местни избори това означава една нестабилна позиция отстрана на кмета Ивайло Крачолов, който още преди няколко месеца заяви, че ще се кандидатира за втори мандат като кмет на Чирпан. Въпросът тук е, ще успее ли Чирпан да излъчи фигура, която знае как и може да поведе града в правилната посока.

Откриват обновена детска градина в община Тунджа

На 14 септември 2023 г. от 10,30 ч. официално ще бъде открита обновената сграда на Детска група „Люляче“ с. Крумово, която е част от Детска градина „Кольо Тенев“. Сградата е обновена по проект “Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение“, финансиран чрез МИГ – Тунджа по Програмата за развитие на селските райони по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“.

По проекта е извършен основен ремонт на детската градина в с. Крумово, който включва полагане на топлоизолация по фасадата и таванската плоча на сградата, подмяна на външната и вътрешна дограма, премахване на настилка в мокрите помещения, частично изкърпване и подмяна на някои облицовки. Съществуващата базалтова настилка е заменена с настилка от шлайфан бетон. Подменена е вътрешната и външна водопроводна и канализационна инсталация, дренажна система, олуци и водосточни тръби. Общата стойност на ремонта е 178 014 лв., от тях 58 500 лв. са общински средства за дофинансиране на инфлационните процеси. През новата 2023 – 2024 учебна година в Детска група „Люляче“ ще се обучават 24 деца.