Новият мост на пътя Царево – Ахтопол ще бъде готов през април

С ускорени темпове се изгражда новият мост на пътя Царево – Ахтопол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Строителството се изпълнява в заложените срокове и при непрекъснат контрол от служителите на Областно пътно управление Бургас. В момента се монтират надлъжните греди и на втория стълб на новото съоръжение.

По договор съоръжението трябва да е готово до 15 април. Целта е движението по него да бъде пуснато преди старта на летния туристически сезон. По трасето на третокласния път III-9901 преминава целият трафик към Южното Черноморие и е основна пътна връзка с Варвара, Ахтопол, Синеморец и Резово. Първият етап от изграждането на моста е приключил, като са завършени стълбовете и устоите на моста, излети са и стоманобетонните пилоти. Те са основата на мостовата конструкция и са с дължина между 17 и 25 м в различните части на съоръжението. За повишаване на устойчивостта му са приложени технологични решения, които да не позволяват подкопаване на основите му при повишаване нивото на реката. Изградени са пилоти, които навлизат в здрава скала и това прави съоръжението по-устойчиво. След монтиране на надлъжните греди предстои да бъдат излети пътната и преходните плочи, да се изградят тротоарните конзоли и отводняването.

Припомняме, че наводненията от проливните валежи в началото на септември 2023 г. компрометираха стария мост на третокласния път Царево – Ахтопол. Екипите на АПИ предприеха незабавни мерки за премахване на авариралото съоръжение и изграждането на временен път – брод, по който да преминават двупосочно всички видове превозни средства. В максимално кратък срок бяха проведени процедури по ЗОП за избор на изпълнители на проектиране, строителство и строителен надзор на новото съоръжение. Изготвен бе технически проект, всички необходими геоложки и хидроложки прочувания, както и изискваните по закон съгласувателни процедури.

Два филиала на детска градина „Снежанка“ закриват в Минерални бани

Два филиала на Детска градина „Снежанка“ закрива община Минерални бани. Решението бе взето от Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.310, ал.5 и чл.314, ал.4 и ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл.10, ал.1 и ал.2, т.3, чл.7, т.2,3 и 4 от Наредба №9/19.08.2016 г за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Минерални бани.

Считано от 1 март 2024 г. Се закриват филиалите на ДГ „Снежанака“ в селата Боян Ботево и Ангел Войвода. Причината е недостатъчен брой деца в двата филиала. Децата от закритите филиали в Боян Ботево и Ангел войвода  ще бъдат пренасочени за възпитание и обучение към филиала на същата детска градина в Караманци. Транспортирането на децата да бъде извършвано с ученическия автобус на  СОУ „Христо Ботев“ с.Караманци. Задължителната документация на филиалите в Боян Ботево и Ангел войвода  ще бъде приета за съхранение от директора на ДГ „Снежанка“ в Минерални бани.

Сградният фонд на ДГ „Снежанака“ в селата Боян Ботево и Ангел войвода остава общинска собственост и при необходимост ще бъде ползвана или предоставена по целесъобразност. Материално-техническото оборудване ще бъде разпределено според нуждите между филиала на детската градина в село Караманци и основната сграда на градината в общинския център Минерални бани.

Кметът на Чирпан присъства на Общото събрание на НСОРБ

Кметът Ивайло Крачолов и председателят Орхан Кемелов участваха в заседанието на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в София. На него бяха избрани Управителен съвет и Контролен съвет. Представени бяха и отчети за дейността на ръководството на НСОРБ за 2023 година, както и изпълнението на бюджета на Сдружението за м. г. Приета  бе програма за дейността на НСОРБ за 2024 година и проектобюджет за настоящата година.

Обсъдени бяха актуални въпроси и взаимодействието между местна и централна власт с министър-председателя акад. Николай Денков, заместник министър-председателя Мария Габриел и министъра на финансите. Приоритетите в секторните политики и нуждата от устойчиви решения за сериозните предизвикателства пред обществото ще бъдат обект на форума. „Оценявам високо отговорната дейност и важната роля на НСОРБ като доказан представител на българските общини и като незаменим посредник между централната власт и хората по места“, подчерта в словото си президентът Румен Радев. „Отвъд медийния шум, отвъд гласовитите обществени групи, остават милиони българи с техните грижи и очаквания. Вие сте хората, които ги познавате. Неслучайно във Ваше лице те виждат властта в държавата“ – каза Румен Радев, приветствайки делегатите в Общото събрание на НСОРБ. През втория ден сред темите за разговор бе програмата за общинските инфраструктурни проекти, промяна на законодателството в областта на ВиК, интегрираното териториално развитие.

Водят деца на посещения в конна база „Кабиле“

От 27.02.2024 г. започнаха допълнителните занимания за децата от детските градини на територията на община „Тунджа“ в конната база в село Кабиле. Посещенията се осъществяват по график и ще дадат възможност на децата да се докоснат до живот, различен от ежедневието на технологичния век.

За децата се предлагат занимания и разходка с кон /пони/ сред природата, съчетана с максимална безопасност. Нашите малки възпитаници се запознаят с начина на живот на конете, с грижите по тяхното отглеждане, възпитание и тренировки. Контакта с конете оставя траен спомен у децата, разпалва любовта им към природата и свободата. Чрез общуването с конете децата добиват и по-голяма увереност, спокойствие и самочувствие, зареждат се с положителна енергия и емоции, усъвършенства се концентрацията и координацията, а също така и помага за развитието на тялото.

Нов физкултурен салон ще правят в Стамболово

Нов физкултурен салон ще бъде изграден в Стамболово. Инвестицията е за а близо 1 500 000 лева, съобщават от Общинската администрация. Средствата са осигурени по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за  периода 2024-2027 г.

С новия физкултурен салон се цели осигуряване на модерни и безопасни условия  за спортуване на учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“  Стамболово. Ще бъдат създадени условия, в които всеки ученик ще може да развива своите спортни умения и интереси в подходяща и безопасна среда.

Кметът Искендер поздрави 100-годишния Радич Ванев от Сусам

Поздравителен адрес до Радич Ников Ванев от село Сусам, който днес навърши 100-годишен юбилей изпрати кмета на община Минерални Бани Мюмюн Искендер. Той изпрати и пакет с подаръци за юбиляра, както и специално приготвена торта.

Поднасям своите най-сърдечни поздравления по повод 100-годишния Ви юбилей. Малко са тези, които да преминат през изпитанията на цял един век. Радостен съм, че имам възможността да изразя почитта си към човек с толкова богат жизнен опит, се казва в поздравителния адрес на кмета на общината Мюмюн Искендер. Желая на Вас и вашите близки здраве и спокойствие. Бъдете обграден с любов и уважение! Съхранете бодростта и силата на духа си, за да можете да предавате мъдростта, натрупана през годините на подрастващите поколения и обичаните от Вас хора! Честит стогодишен юбилей.

Дядо Радич е започнал работа от 10-годишен като овчар. През по-голямата част от живота си е пасъл стадата в тукашното ТКЗС, които са наброявали най-малко 200 овче в стадо. Има син и дъщеря, както и трима внуци и още трима правнуци. Днес зрението и слухът му са малко отслабнали, но се чувства добре, контактен и духовит. Единствената му храна е млякото, което го крепи и поддържа, казват неговите близки. Неговата съпруга, която е била сам с 2 години по-малка от него, също е достигнала достолепна възраст. Отишла си е от този свят само преди 5 години. 

Пръскат срещу борова процесионка горите в Казанлък

Във връзка със зачестилите оплаквания от присъствието на вида гъсеница- борова процесионка на територията на Община Казанлък и инициираната подписка за третиране срещу нея, беше направено запитване към Държавно Горско стопанство Казанлък, от чиято компетенция са подобни въпроси.

Мирена Татарджийска -директор на ДГС в Казанлък обясни, че са заложени феромонови капани срещу разпространението на боровата процесионка в района на Казанлък. Тя подчерта, че в момента разпространението на вредителя се следи и няма нашествие. Около 4000 декара борови насаждения в Старозагорска област са обработени от въздуха миналата година с препарат срещу гъсеницата, която се храни с игличките на иглолистните дървета. Татарджийска предупреждава че при задаващото се затопляне и влажно време, не е изключено при разходка в гората да се натъкнем на вредителя. Пръскането срещу гъсеницата се прави през месец август. Повторното обработване срещу борова процесионка на горските масиви с биологичен агент в този период от годината няма да има ефект,каза директорът на Горското в Казанлък. Тя обясни, че борбата с боровата процесионка включва два етапа. Първият етап е биологична борба, която вече е изпълнена. Вторият е залагане на феромонови капани, които улавят мъжките екземпляри.

Ремонтират физкултурен салон в Черноочене

Учениците от Средно училище „Христо Смирненски“ в село Черноочене ще имат пълноценни часове по физическо възпитание и спорт целогодишно. Проектното предложение за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони на Министерството на образованието и науката е одобрено за финансиране.

Директорът на СУ “Христо Смирненски” в Черноочене Юлия Чортленева благодари на Община Черноочене, за подкрепата и професионалната помощ. Целта на тази програма е подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата, чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и на дейности извън учебния план.

Кметът на Асеновград посрещна първото бебе, родено в общината

Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев посрещна първото, родено асеновградчанче за 2024 г. Това е Юлиана Стоянова, появила се на бял свят на 6—ти януари. Младата дама е проплакала точно в 05:19 ч. на Йордановден в родилното отделение на МБАЛ – Асеновград. Бебето се е родило по естествен път, с тегло около 2600 гр. и височина 48 см.

По традиция, първото родено бебе – жител на общината – получава парична помощ и подаръци лично от кмета. Финансовите средства, в размер на 1000 лв., се отпускат по предложение на администрацията, с решение на Общинския съвет в града. Д-р Грудев поднесе красив букет цветя на майката на бебето Цветелина, а на малката Юлиана подари голям плюшен мечок, който да остане за спомен от този вълнуващ момент. „Честита рожба, нека расте в мирно време, здрава, щастлива и безгрижна!“, пожела развълнуван кметът. На свой ред, родителите благодариха на община Асеновград и лично на д-р Христо Грудев за оказаното внимание и милия жест. Поговорката „Родена с късмет“ важи с пълна сила за младата госпожица. Първи в асеновградската болница проплака малкият Георги. Той се роди в 02:00 ч. на 02.01.24 г. След направена справка обаче се оказало, че родителите нямат адресна регистрация на територията на Асеновград и съответно детето не е жител на общината. Майката е регистрирана в с. Болярци, Садово. Така, Юлиана получила своя шанс да бъде удостоена с приза за първо бебе на 2024 г. в община Асеновград. Родителите на момиченцето Цветелина и Христо споделиха, че са били много приятно изненадани, когато ги потърсили от администрацията. И заявиха категорично, че паричната помощ ще използват изцяло за нуждите на Юлиана. Новороденото е втора рожба в семейството. Тя има малко по-голяма кака – Веселина на 4 г. И двете момичета носят имената на своите баби.

Змийския град край Сърница е на повече от 10 000 години

Мегалитният комплекс край село Сърница, станал известен като “Змийския град” е на повече от 10 000 години. Правейки аналогия с древни каменни обработени съоръжения по други места на Родопите, специалистите стигнаха до извода за неговата датировка. Това заяви проф. Бойко Рангелов от Минно-геоложкия университет в София.

Тук много по-интересното е мащаба на самия монумент. Това е огромно по размери съоръжение, което веднага се родее със Стоунхендж, където имаме такива огромни блокове, но те са в равнина. Тук е използвана естествената форма на релефа и той само е дообработен. Хората, които са направили всичко това са наричани „каменния народ”. Кои са те, откъде са се взели, как са преживявали тук, защо техните ритуали имат подобни форми, ние можем само да гадаем, но за сметка на това те са навсякъде. На много места в България имаме древни мегалитни паметници, подобни на мегалитите в Стоун Хендж, на тези във Франция и Италия. Очевидно древните са имали вярвания, които са ги водели към големи мащаби, каза проф. Бойко Рангелов.

Спомняте си за пирамидите в Косово, които също са огромни съоръжения, а те по всичко изглежда, че имат изкуствен произход, т.е. не са природни образования или ако са били такива, те са дообработени от хората, така че да им служат за някакви култови цели. Най-вероятно у нас историците и археолозите, винаги, когато нямат някакво ясно обяснение кое, как и защо е направено казват, ами това е култов център. Защото не знаем какви са били култовете на древните хора и на какво те са се кланяли, какви са били ритуалите, които са правели, добави още проф. Бойко Рангелов.

DCIM\100MEDIA\DJI_0094.JPG