PR и рекламно обслужване от GISSEN


Тарифи за публикуване
на реклами в Антен Ер
Антен Ер е виртуална библиотека за новини. Сайтът не разпространява новини, а ги съхранява!
Антен Ер е преди всичко източник на информация и забавление за свободното време на хората, които има достъп до интернет. Освен новини и актуална информация, сайтът предлага богат снимков материал от всички обществено значими събития в страната и света. Според Google Analytics – инструментът на най-голяма интернет компания за следене на трафика на сайтовете, Антен Ер има средно над 14 000 посещения дневно, които непрекъснато растат. В рамките на месец реализираме над 400 000 посещения и 1 800 000 импресии. За 2010 година сайтът има 5 507 499 посещения. Импресиите, отчетени от Google Analytics, са 26 061 692. Средно 27 % от потребителите са се задържали на сайта 60 минути.
Контакти
Новини – an_tenair@abv.bg
Реклама – an_tenrec@abv.bg

За цените на различните видове рекламни пакети в Антен Ер можете да получите по-подробна информация на E-mail: an_tenrec@abv.bg или на телефон 0885/91 31 70
Реклама на мястото на карикатурата – под заглавката
500 лв./ 250 евро дневно
Тарифи за публикуване
на реклами в Антен Ер
Рекламен банер – ПОЗИЦИЯ 2
1 седмица – 150 лв. / 75 евро
1 месец – 600 лв. / 250 евро
2 месеца – 700 лв. / 300 евро
3 месеца – 800 лв. / 350 евро
4 месеца – 900 лв. / 400 евро
5 месеца – 1000 лв. / 500 евро
6 месеца – 1100 лв. / 550 евро
10 месеца – 1800 лв. / 900 евро
12 месеца – 2200 лв. / 1100 евро
Изработка на рекламен банер – 100 лв. / 50 евро
Рекламен банер – ПОЗИЦИЯ 3
1 седмица – 140 лв. / 70 евро
1 месец – 500 лв. / 250 евро
2 месеца – 600 лв. / 300 евро
3 месеца – 700 лв. / 350 евро
4 месеца – 800 лв. / 400 евро
5 месеца – 900 лв. / 450 евро
6 месеца – 1000 лв. / 500 евро
10 месеца – 1400 лв. / 700 евро
12 месеца – 1600 лв. / 800 евро
Изработка на рекламен банер – 70 лв. / 35 евро
Рекламен банер – ПОЗИЦИИ 4,5,6,7
1 седмица – 100 лв. / 50 евро
1 месец – 400 лв. / 200 евро
2 месеца – 500 лв. / 250 евро
3 месеца – 600 лв. / 300 евро
4 месеца – 700 лв. / 350 евро
5 месеца – 800 лв. / 400 евро
6 месеца – 900 лв. / 450 евро
10 месеца – 1000 лв. / 500 евро
12 месеца – 1200 лв. / 600 евро
Изработка на рекламен банер – 70 лв. / 35 евро
Линк към други сайтове от фронт страницата
1 седмица – 50 лева / 25 евро
1 месец – 100 лева / 50 евро
2 месеца – 200 лева / 100 евро
3 месеца – 300 лева / 150 евро
4 месеца – 400 лева / 200 евро
5 месеца – 500 лева / 250 евро
6 месеца – 600 лева / 300 евро
10 месеца – 1 000 лева / 500 евро
12 месеца – 1 200 лева / 600 евро
Публикация в категорията “Бизнес”
Текст от 10 до 60 реда – 200 лв.
Текст над 60 реда – 400 лв.

Публикация в категорията Платен репортаж
Текст от 10 до 60 реда – 300 лв.
Текст над 60 реда – 500 лв.
Внимание! Посочените по-горе цени важат единствено и само за търговска реклама. Цените за политическа реклама са предмет на специална договорка.

GISSEN извършва информационно обслужване на фирми и организации, поверено на доказани журналисти.
Осигуряваме пресинформации до медиите и медийно обслужване; ежедневен мониторинг на ресор; организиране на цялостна рекламна кампания; Възможност за абонамент, отстъпки за партньори и клиенти на агенцията.
Информационно обслужване на фирми и организации
GISSEN има удоволстивето да Ви представи офертата си за информационно обслужване. То ще бъде поверено на доказани професионални журналисти.
Изпращане на еднократна пресинформация до медиите – 40 лв.
Новина, кратка статия, блиц – 70 лв.
Статия, репортаж, интервю 150 лв.
Обзорен материал, интервю над 120 реда -250 лв.
Медийно обслужване
Включва – минимум 4 прессъобщения до медиите; обратна връзка и документиране на медийните изяви
Организиране на медийни участия в електронни медии; както и съдействие при публикуване на информации в печатни издания.
Отразяване на фирмени новости и събития, празници, тийм-билдинги и т.н.-
първа копка, нов офис, грозд –гигант, нова услуга, нови кадри – с една дума всичко, което може да се покаже от дейността и живота на фирмата.
Абонамент за 1 месец 265 лв.
Абонамент за два месеца 397 лв.
Абонамент за 3 месеца 556 лв.
Абонамент за 6 месеца – 1033 лв.
Абонамент за една година – 1908 лв.
Възможност за изпращане на информацията до конкретна таргет-група – клиенти, партньори и организации и др.
Еднократна услуга с издирване и изпращане до 50 адресата – 80 лв.
Оганизиране на цялостна рекламна кампания – по договаряне
За партии и организации в предизборни кампании – цените са с 30 % надценка.
За организации или кампании с благотворителна цел, цените са с 20% отстъпка
Медийна реклама
Медийна реклама и медийно представяне
Рекламата в медии е сигурен начин да стигнете до търсената аудитория и Вашето послание да бъде чуто.
Предлагаме не само т.н. “чиста” реклама в медиите на най-добри цени, но и медийно представяне във формат и вид адекватен на исканото послание. Силата на “четвъртата” власт често дава невероятни резултати и едно навременно интервю в точното издание може да бъде също толкова успешно, колкото реклама дори в същата медия.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS